Anglickej citáty o šťastí

Preskúmajte známe a užitočné anglickej citáty, frázy a výroky. V latinčine aj s prekladom.


Tento preklad čaká na revíziu. Je preklad správne?
Alexander McCall Smith fotka

„„Že nedostanete vždy, čo chcete, je niekedy obrovské šťastie.““
The telling of a story, like virtually everything in this life, was always made all the easier by a cup of tea.

—  Alexander McCall Smith 1948

Charles Bukowski fotka

„Neprosíme o šťastie, len o trochu menej bolesti.“
We don’t even ask happiness, just a little less pain.

—  Charles Bukowski americký spisovateľ 1920 - 1994

Reklama
Citát „Šťastie je v podstate stav duše.“
 Aristoteles fotka

„Šťastie je v podstate stav duše.“
Happiness is a state of activity.

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -322 pred n. l.

Ivo Andrič fotka

„Čo nebolí - to nie je život, čo sa nestratí - to nie je šťastie.“
What doesn't hurt - is not life; what doesn't pass - is not happiness.

—  Ivo Andrič románopisec, rozprávač 1892 - 1975

 Aristoteles fotka

„Nešťastie ukáže tých, čo nie sú naozajstní priatelia.“
Misfortune shows those who are not really friends.

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -322 pred n. l.

Lois Lowry fotka

„Spomienka je šťastie zo samoty.“
Memory is the happiness of being alone.

—  Lois Lowry 1937

Ernest Hemingway fotka

„Každý deň je nový deň. Je lepšie mať šťastie. Ale radšej by som bol presný. Potom, keď príde šťastie, ste pripravení.“
Every day is a new day. It is better to be lucky. But I would rather be exact. Then when luck comes you are ready.

—  Ernest Hemingway americký autor a novinár 1899 - 1961

 Aristoteles fotka

„Jedna lastovička neznamená, že je leto,
ani jeden pekný deň;
Takisto ani jeden deň alebo chvíľka šťastia neznamená, že človek je úplne šťastný.“

One swallow does not make a summer, neither does one fine day; similarly one day or brief time of happiness does not make a person entirely happy.

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -322 pred n. l.

Reklama
Bram Stoker fotka
Robert Lee Frost fotka

„Šťastie vynahradí výškou tou, čo chýba v dĺžke.“
Happiness makes up in height for what it lacks in length.

—  Robert Lee Frost americký básnik 1874 - 1963

Robert Baden-Powell fotka

„Vec, ktorá sa najviac oplatí, je snažiť sa vniesť šťastie do života druhých.“
The most worth-while thing is to try to put happiness into the lives of others.

—  Robert Baden-Powell 1857 - 1941

 Aristoteles fotka

„Šťastie je zmyslom a účelom života, jeho cieľom a koncom ľudskej existencie.“
Happiness is the meaning and the purpose of life, the whole aim and end of human existence.

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -322 pred n. l.

Reklama
Fryderyk Chopin fotka

„Kiež by som mohol odhodiť myšlienky, ktoré otravujú moje šťastie.“
I wish I could throw off the thoughts which poison my happiness.

—  Fryderyk Chopin 1810 - 1849

Ernest Hemingway fotka

„Šťastie u inteligentných ľudí je tou najzriedkavejšou vecou, s akou som sa kedy stretol.“
Happiness in intelligent people is the rarest thing I know.

—  Ernest Hemingway americký autor a novinár 1899 - 1961

Isaac Asimov fotka

„Život je šťastný. Smrť je pokojná. Je to prechod, ktorý je nepríjemný.“
Life is pleasant. Death is peaceful. It's the transition that's troublesome.

—  Isaac Asimov americký autor 1920 - 1992

Kurt Cobain fotka

„Šťastie si nemôžete kúpiť.“
You can't buy happiness

—  Kurt Cobain americký hudobník a umelec 1967 - 1994

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating
Dnešné výročie
Beall Sinclair Upton fotka
Beall Sinclair Upton1
americký románopisec, spisovateľ, novinár, politický akti... 1878 - 1968
Sophia Loren fotka
Sophia Loren9
talianska herečka 1934
Theodor Fontane fotka
Theodor Fontane44
nemecký prozaik a básnik 1819 - 1898
Stefan Garczyňski fotka
Stefan Garczyňski29
poľský spisovateľ 1805 - 1833
Ďalších 14 výročí