Anglickej citáty o smrti

Preskúmajte známe a užitočné anglickej citáty, frázy a výroky. V latinčine aj s prekladom.


Vincent Van Gogh fotka

„Jedného dňa nás smrť prenesie na inú hviezdu.“
Someday death will take us to another star.

—  Vincent Van Gogh holandský post-impresionistický maliar 1853 - 1890

Mitch Albom fotka

„Smrť ukončuje životy, nie vzťahy.“
Death ends a life, not a relationship.

—  Mitch Albom 1958

Reklama
Will Durant fotka

„O koľko viac utrpenia je spôsobené myšlienkou na smrť než smrťou samotnou.“
How much more suffering is caused by the thought of death than by death itself.

—  Will Durant americký historik, filozof a spisovateľ 1885 - 1981

Tupac Shakur fotka

„Smrť nie je najväčšou stratou v živote. Najväčšou stratou je to, čo zomrie v nás, kým sme stále nažive. Nikdy sa nevzdávajte.“
Death is not the greatest loss in life. The greatest loss is what dies inside while still alive. Never surrender.

—  Tupac Shakur 1971 - 1996

 Osho fotka

„Buddha pred svojou smrťou vyhlásil, že po dvadsiatich piatich storočiach príde znova a že jeho meno bude Maitreya. Maitreya znamená Priateľ.“
Buddha declared before his death that he would be coming again after twenty-five centuries, and that his name would be Maitreya. Maitreya means the friend.

—  Osho indický mystik 1931 - 1990

Mark Twain fotka

„Správy o mojej smrti nesmierne preháňali.“
The reports of my death are greatly exaggerated.

—  Mark Twain americký autor a humorista 1835 - 1910

Josef Stalin fotka

„Jediná smrť je tragédia; milión úmrtí je štatistika.“
A single death is a tragedy; a million deaths is a statistic.

—  Josef Stalin generálny tajomník Komunistickej strany Sovietskeho zväzu 1878 - 1953

Charles Bukowski fotka

„Pre tých, ktorí veria v Boha, je väčšina veľkých otázok zodpovedaná. Ale pre tých z nás, ktorí nedokážu ľahko prijať predstavu Boha, veľké odpovede nezostávajú kameňom napísané. Prispôsobujeme sa novým podmienkam a objavom. Sme poddajní. Láska nemusí byť príkazom ani vierou. Som môj vlastný boh. Sme tu, aby sme sa odučili od učenia cirkvi, štátu a nášho vzdelávacieho systému. Sme tu, aby sme pili pivo. Sme tu, aby sme zabili vojnu. Sme tu preto, aby sme sa smiali nad šancami a žili naše životy tak dobre, že sa aj smrť bude chvieť, keď si po nás príde.“
For those who believe in God, most of the big questions are answered. But for those of us who can't readily accept the God formula, the big answers don't remain stone-written. We adjust to new conditions and discoveries. We are pliable. Love need not be a command nor faith a dictum. I am my own god. We are here to unlearn the teachings of the church, state, and our educational system. We are here to drink beer. We are here to kill war. We are here to laugh at the odds and live our lives so well that Death will tremble to take us.

—  Charles Bukowski americký spisovateľ 1920 - 1994

Reklama
Tento preklad čaká na revíziu. Je preklad správne?
Langston Hughes fotka

„Život je pre živich.
Smrť je pre mŕtvych.
Nech je život ako hudba.
A smrť je nevyslovená poznámka.“

Life is for the living. Death is for the dead. Let life be like music. And death a note unsaid.

—  Langston Hughes 1902 - 1967

Isaac Asimov fotka

„Život je šťastný. Smrť je pokojná. Je to prechod, ktorý je nepríjemný.“
Life is pleasant. Death is peaceful. It's the transition that's troublesome.

—  Isaac Asimov americký autor 1920 - 1992

Charles Manson fotka

„Smrť je najväčšia forma lásky.“
Death is the greatest form of love.

—  Charles Manson 1934

Jim Morrison fotka

„Smrť anjelov z nás robí
hladké ako pazúriky havranie
Krídla nám dá miesto ramien
a čas povedať ťažko amen ...“

Death makes angels of us all and gives us wings where we had shoulders smooth as raven's claws

—  Jim Morrison 1943 - 1971

Martin Heidegger fotka

„Ak prijmem smrť do môjho života, uznám ju a budem jej čeliť, oslobodím sa od úzkosti zo smrti a z malichernosti života - a až potom sa budem môcť stať sám sebou.“
If I take death into my life, acknowledge it, and face it squarely, I will free myself from the anxiety of death and the pettiness of life - and only then will I be free to become myself.

—  Martin Heidegger nemecký filozof 1889 - 1976

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating
Dnešné výročie
Beall Sinclair Upton fotka
Beall Sinclair Upton1
americký románopisec, spisovateľ, novinár, politický akti... 1878 - 1968
Sophia Loren fotka
Sophia Loren9
talianska herečka 1934
Theodor Fontane fotka
Theodor Fontane44
nemecký prozaik a básnik 1819 - 1898
Stefan Garczyňski fotka
Stefan Garczyňski29
poľský spisovateľ 1805 - 1833
Ďalších 14 výročí