Anglickej citáty o smrti

Preskúmajte známe a užitočné anglickej citáty, frázy a výroky. V latinčine aj s prekladom.


Vincent Van Gogh fotka

„Jedného dňa nás smrť prenesie na inú hviezdu.“
Someday death will take us to another star.

—  Vincent Van Gogh holandský post-impresionistický maliar 1853 - 1890

Mark Twain fotka

„Strach zo smrti je následkom strachu zo života. Človek, ktorý žije naplno, je pripravený zomrieť kedykoľvek.“
The fear of death follows from the fear of life. A man who lives fully is prepared to die at any time.

—  Mark Twain americký autor a humorista 1835 - 1910

Reklama
Tupac Shakur fotka

„Smrť nie je najväčšou stratou v živote. Najväčšou stratou je to, čo zomrie v nás, kým sme stále nažive. Nikdy sa nevzdávajte.“
Death is not the greatest loss in life. The greatest loss is what dies inside while still alive. Never surrender.

—  Tupac Shakur 1971 - 1996

Jim Morrison fotka

„Smrť anjelov z nás robí
hladké ako pazúriky havranie
Krídla nám dá miesto ramien
a čas povedať ťažko amen …“

Death makes angels of us all and gives us wings where we had shoulders smooth as raven's claws

—  Jim Morrison 1943 - 1971

Langston Hughes fotka

„Život je pre živých.
Smrť je pre mŕtvych.
Nech je život ako hudba.
A smrť ako nevyslovená poznámka.“

Life is for the living. Death is for the dead. Let life be like music. And death a note unsaid.

—  Langston Hughes 1902 - 1967

Will Durant fotka

„O koľko viac utrpenia je spôsobené myšlienkou na smrť než smrťou samotnou.“
How much more suffering is caused by the thought of death than by death itself.

—  Will Durant americký historik, filozof a spisovateľ 1885 - 1981

Tennessee Williams fotka

„Ja sa nebojím sa smrti. Čo ma zaujíma je, či ty máš odvahu žiť?“
I've got the guts to die. What I want to know is, have you got the guts to live?

—  Tennessee Williams americký dramatik 1911 - 1983

Oscar Wilde fotka

„Tajomstvo lásky je väčšie ako tajomstvo smrti.“
The mystery of love is greater than the mystery of death.

—  Oscar Wilde írsky spisovateľ a básnik 1854 - 1900
Prisudzované výroky, Source: [241]

Anakreón fotka

„A nakoniec zo všetkého prichádza smrť.“
And last of all comes death.

—  Anakreón grécky lyrik, známe sú jeho pijanské piesne a hymny -570 - -485 pred n. l.

Josef Stalin fotka

„Jediná smrť je tragédia; milión úmrtí je štatistika.“
A single death is a tragedy; a million deaths is a statistic.

—  Josef Stalin generálny tajomník Komunistickej strany Sovietskeho zväzu 1879 - 1953

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating
Mitch Albom fotka

„Smrť ukončuje životy, nie vzťahy.“
Death ends a life, not a relationship.

—  Mitch Albom 1958

Citát „Ja sa smrti nebojím. Len nechcem byt pri tom, keď sa to stane.“
Woody Allen fotka

„Ja sa smrti nebojím. Len nechcem byt pri tom, keď sa to stane.“
Death doesn't really worry me that much, I'm not frightened about it… I just don't want to be there when it happens.

—  Woody Allen americký scenárista, režisér, herec, komik, spisovateľ, dramatik a hudobník 1935

Erich Maria Remarque fotka

„Život je choroba a smrť začína narodením. Každé vydýchnutie a každý tep srdca je zároveň tak trochu umieraním - malým krôčikom ku koncu.“
Life is a disease, brother, and death begins already at birth. Every breath, every heartbeat, is a moment of dying - a little shove toward the end.

—  Erich Maria Remarque nemecký spisovateľ 1898 - 1970

Clive Staples Lewis fotka

„Nikdy nevieš, do akej miery niečomu naozaj veríš, kým sa to nestane otázkou tvojho života alebo smrti.“
You never know how much you really believe anything until its truth or falsehood becomes a matter of life and death to you.

—  Clive Staples Lewis obhajca kresťanstva, románopisec a medievalista 1898 - 1963

Isaac Asimov fotka

„Život je šťastný. Smrť je pokojná. Je to prechod, ktorý je nepríjemný.“
Life is pleasant. Death is peaceful. It's the transition that's troublesome.

—  Isaac Asimov americký autor 1920 - 1992
Prisudzované výroky, en: Life is pleasant. Death is peaceful. It's the transition that's troublesome.

Mark Twain fotka

„Správy o mojej smrti nesmierne preháňali.“
The reports of my death are greatly exaggerated.

—  Mark Twain americký autor a humorista 1835 - 1910

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Dnešné výročie
Josef Svatopluk Machar fotka
Josef Svatopluk Machar1
český politik, básnik, publicista a spisovateľ 1864 - 1942
Gioacchino Rossini fotka
Gioacchino Rossini
1792 - 1868
Louise Rennison fotka
Louise Rennison
anglická spisovateľka 1951 - 2016
Ďalšie 1 výročí