Užívateľ anton

Členom od:
29. október 2016 23:37

Citáty

František Palacký foto
František Palacký 2
český archivár, filozof, historik, publicista, autor poli... 1798 – 1876
„Cena človeka spočíva nie tak vo fyzickej a rozumovej sile a zručnosti, ako v mravnom správaní sa, v spravodlivosti a šlachetnosti; a... keby kto aj celý svet na ruby obrátiť vedel, nemôže byť mužom veľkým, ak zostáva nulou čo do mravnosti.“

Jean de La Bruyere foto
Jean de La Bruyere 116
francúzsky spisovateľ a filozof 1645 – 1696
„Je veľké nešťastie, keď človek nemá dosť ducha, aby hovoril dobre, a nemá dosť rozumu, aby mlčal.“