Leviik14

@Leviik14, členom od 12. jún 2016
Citát „Duševná bolesť je horšia ako bolesť telesná.“
Publilius Syrus foto
Bob Marley foto
Reklama
Mircea Eliade foto

„Nádeje ženy sú utkané zo slnečných lúčov; tieň ich zničí.“

— Mircea Eliade rumunský historik náboženstva, prozaik a filozof 1907 - 1986

Otakar Březina foto
Miguel de Cervantes foto

„Kde je život, tam je aj nádej.“

— Miguel de Cervantes španielsky prozaik, básnik, dramatik 1547 - 1616