yozo

@yozo, členom od 10. máj 2016
  Konfucius fotka

„Mudrc hľadá všetko v sebe, nerozumný človek všetko v druhom.“

—  Konfucius čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -550 - -478 pred n. l.

  Konfucius fotka

„Buď vždy pozorný k tomu, čo robíš, a nič nepokladaj za nevhodné svojej pozornosti.“

—  Konfucius čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -550 - -478 pred n. l.

Reklama
Paulo Coelho fotka
ľudovít Velislav Štúr fotka

„Nemýľte si našu trpezlivosť so zbabelosťou.“

— ľudovít Velislav Štúr slovenský básnik, filozof, lingvista, publicista, politik a spisovateľ 1815 - 1856

Abraham Lincoln fotka

„Otec ma učil pracovať, no neučil ma láske k práci.“

— Abraham Lincoln 16. prezident Spojených štátov 1809 - 1865

Jean Jacques Rousseau fotka