Slovenské príslovie #50945

„Aj najmilší hosť, tri dni dosť.“

Slovenské príslovia

„Nekrič hop, kým nepreskočíš.“

„Alkohol žiada najprv prst, potom ruku a nakoniec celé telo i dušu.“


„Kto miluje žartom, býva milovaný, kto miluje verne, býva oklamaný.“

„Smäd has vodou, oheň blatom.“

„Priateľstvo blízko nepriateľstva býva.“

„Nič sa neje také horúce ako sa navarí.“

„Keby jeho reč bola mostom, nechcel by som po ňom kráčať.“

„Aj najmilší hosť, tri dni dosť.“


„Aké prasa, taký kvik; aký človek, taký zvyk.“

„Aj pozlatená uzda je len uzda.“

„Predal voly, kúpil soli.“

„Klin klinom sa vyráža.“


„Ponáša sa naň ako by mu z oka vypadol.“

„Nie je ten majster, ktorý začne, ale ktorý aj dokončí.“

„Kto neunesie meč, seká jazykom.“

„Abys došiel groša, máš si vážiť babku.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 3453 citátov