Slovenské príslovie #50945

„Aj najmilší hosť, tri dni dosť.“

Slovenské príslovia

„Kto neunesie meč, seká jazykom.“

„Keby jeho reč bola mostom, nechcel by som po ňom kráčať.“


„Aká bolesť, taká masť.“

„Kto včas vstáva, vytiera si zuby, kto neskoro, vytiera oči.“

„Veselo sa berie, smutno sa vracia.“

„Slepému neukazuj a hluchému nehovor.“

„Nekrič hop, kým nepreskočíš.“

„Neplač keď zapadne slnko, lebo cez slzy neuvidíš hviezdy.“


„More nevypiješ, hviezdy nespočítaš.“

„Aké prasa, taký kvik; aký človek, taký zvyk.“

„Priateľstvo blízko nepriateľstva býva.“

„Aký učiteľ, taká škola.“


„Kto miluje žartom, býva milovaný, kto miluje verne, býva oklamaný.“

„Nemajú myši každý deň bál.“

„Do jednej trúby dúchajú.“

„Klin klinom sa vyráža.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 3453 citátov