Slovenské príslovie #47149

„Nič sa neje také horúce ako sa navarí.“

Slovenské príslovia

„Do jednej trúby dúchajú.“

„Aj pozlatená uzda je len uzda.“


„Predal voly, kúpil soli.“

„Klin klinom sa vyráža.“

„Nekrič hop, kým nepreskočíš.“

„Keby jeho reč bola mostom, nechcel by som po ňom kráčať.“

„Alkohol žiada najprv prst, potom ruku a nakoniec celé telo i dušu.“

„Aká bolesť, taká masť.“


„Aké prasa, taký kvik; aký človek, taký zvyk.“

„Aj najmilší hosť, tri dni dosť.“

„Kto miluje žartom, býva milovaný, kto miluje verne, býva oklamaný.“

„Smäd has vodou, oheň blatom.“


„Priateľstvo blízko nepriateľstva býva.“

„Nič sa neje také horúce ako sa navarí.“

„Ponáša sa naň ako by mu z oka vypadol.“

„Nie je ten majster, ktorý začne, ale ktorý aj dokončí.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 3453 citátov