Slovenské príslovie #45825

„Keby jeho reč bola mostom, nechcel by som po ňom kráčať.“

Slovenské príslovia

„Priateľstvo blízko nepriateľstva býva.“

„Nekrič hop, kým nepreskočíš.“


„Veselo sa berie, smutno sa vracia.“

„Keby jeho reč bola mostom, nechcel by som po ňom kráčať.“

„Kto neunesie meč, seká jazykom.“

„Aká bolesť, taká masť.“

„Kto včas vstáva, vytiera si zuby, kto neskoro, vytiera oči.“

„Slepému neukazuj a hluchému nehovor.“


„Neplač keď zapadne slnko, lebo cez slzy neuvidíš hviezdy.“

„More nevypiješ, hviezdy nespočítaš.“

„Aké prasa, taký kvik; aký človek, taký zvyk.“

„Aký učiteľ, taká škola.“


„Kto miluje žartom, býva milovaný, kto miluje verne, býva oklamaný.“

„Nemajú myši každý deň bál.“

„Do jednej trúby dúchajú.“

„Klin klinom sa vyráža.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 3453 citátov