Slovenské príslovia

„Aká bolesť, taká masť.“

„Nekrič hop, kým nepreskočíš.“


„Klin klinom sa vyráža.“

„Predal voly, kúpil soli.“

„Aj pozlatená uzda je len uzda.“

„Aké prasa, taký kvik; aký človek, taký zvyk.“

„Aj najmilší hosť, tri dni dosť.“

„Alkohol žiada najprv prst, potom ruku a nakoniec celé telo i dušu.“


„Kto miluje žartom, býva milovaný, kto miluje verne, býva oklamaný.“

„Smäd has vodou, oheň blatom.“

„Priateľstvo blízko nepriateľstva býva.“

„Nič sa neje také horúce ako sa navarí.“


„Keby jeho reč bola mostom, nechcel by som po ňom kráčať.“

„Ponáša sa naň ako by mu z oka vypadol.“

„Nie je ten majster, ktorý začne, ale ktorý aj dokončí.“

„Kto neunesie meč, seká jazykom.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 3453 citátov