Slovenské príslovia

„Slepému neukazuj a hluchému nehovor.“

„Aký učiteľ, taká škola.“


„Aká bolesť, taká masť.“

„Kto miluje žartom, býva milovaný, kto miluje verne, býva oklamaný.“

„Aké prasa, taký kvik; aký človek, taký zvyk.“

„Nemajú myši každý deň bál.“

„Keby jeho reč bola mostom, nechcel by som po ňom kráčať.“

„More nevypiješ, hviezdy nespočítaš.“


„Do jednej trúby dúchajú.“

„Klin klinom sa vyráža.“

„Nič sa neje také horúce ako sa navarí.“

„Alkohol žiada najprv prst, potom ruku a nakoniec celé telo i dušu.“


„Nekrič hop, kým nepreskočíš.“

„Aj pozlatená uzda je len uzda.“

„Predal voly, kúpil soli.“

„Aj najmilší hosť, tri dni dosť.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 3453 citátov