Fínske príslovie #43854

„Zo slov nemožno postaviť most. Na to treba trámy.“

Fínske príslovia

„Zo slov nemožno postaviť most. Na to treba trámy.“

„V mladosti ženy milujeme – v starobe im rozumieme.“


„Krása je potrebná na svadbu, láska na každý deň.“

„Muži žiarlia na svojich predchodcov, ženy na tých, čo prídu po nich.“

„Prvá láska je podobná prvému snehu.“

„Budú deti - bude chlieb.“

„Nemôže nad druhým vládnuť ten, kto sám seba nevie ovládať.“

„Chlieb ber zemi, nie z úst iného“