Fínske príslovia

„Zo slov nemožno postaviť most. Na to treba trámy.“

„Nemôže nad druhým vládnuť ten, kto sám seba nevie ovládať.“


„Budú deti - bude chlieb.“

„Prvá láska je podobná prvému snehu.“

„Muži žiarlia na svojich predchodcov, ženy na tých, čo prídu po nich.“

„Krása je potrebná na svadbu, láska na každý deň.“

„Chlieb ber zemi, nie z úst iného“

„V mladosti ženy milujeme – v starobe im rozumieme.“