Čínske príslovie #44283

„Súcitný človek sa nestáva boháčom a boháč sa nestáva súcitným.“

Čínske príslovia

„Keď sa bojíš, aby sa to nikto nedozvedel, nerob to!“

„Víno odkrýva tajomstvo srdca.“


„Keď dvaja spia na tej istej posteli, ich sny nemusia byť ešte rovnaké.“

„Urob šťastnými tých, ktorí sú blízko a tí, ktorí sú ďaleko, prídu sami.“

„Dnešok nezaručuje zajtrajšok.“

„Kto ma za chrbtom ohovára, ten sa ma bojí, ale kto ma chváli do očí, ten mnou opovrhuje.“

„Súcitný človek sa nestáva boháčom a boháč sa nestáva súcitným.“

„Človek je šťastný, keď má knihy. Ale ešte šťastnejší je, ak ich nepotrebuje.“


„Ak chceš byť šťastný jeden deň, vypi si. Ak chceš byť šťastný jeden rok, ožeň sa. Ak chceš byť šťastný po celý život, venuj sa včelárstvu.“

„Ak dáš človeku rybu, nakŕmiš ho na jeden deň. Ak mu však ukážeš, ako tkať siete, nakŕmiš ho na celý život.“

„So svojimi myšlienkami zaobchádzaj ako s hosťami a so svojimi želaniami ako s deťmi.“

„Omyly múdreho človeka sa podobajú zatmeniu slnka. Keď sa mýli, všetci to vidia, a vidia aj jeho nápravu“


„Záhrady sú stvorené ako potrava srdca.“

„Lepšie je padnúť do mora ako medzi ľudí.“

„Neplač, ak môžeš ešte dúfať.“

„Je dobré v polke života zmeniť si meno a začať vystupovať po iným, čím obnovíme pohľad ľudí na to, čo robíme.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 175 citátov