Čínske príslovie #43765

„So svojimi myšlienkami zaobchádzaj ako s hosťami a so svojimi želaniami ako s deťmi.“

Čínske príslovia

„Ak dáš človeku rybu, nakŕmiš ho na jeden deň. Ak mu však ukážeš, ako tkať siete, nakŕmiš ho na celý život.“

„Súcitný človek sa nestáva boháčom a boháč sa nestáva súcitným.“


„So svojimi myšlienkami zaobchádzaj ako s hosťami a so svojimi želaniami ako s deťmi.“

„Omyly múdreho človeka sa podobajú zatmeniu slnka. Keď sa mýli, všetci to vidia, a vidia aj jeho nápravu“

„Ak chceš byť šťastný jeden deň, vypi si. Ak chceš byť šťastný jeden rok, ožeň sa. Ak chceš byť šťastný po celý život, venuj sa včelárstvu.“

„Urob šťastnými tých, ktorí sú blízko a tí, ktorí sú ďaleko, prídu sami.“

„Záhrady sú stvorené ako potrava srdca.“

„Keď dvaja spia na tej istej posteli, ich sny nemusia byť ešte rovnaké.“


„Lepšie je padnúť do mora ako medzi ľudí.“

„Neplač, ak môžeš ešte dúfať.“

„Je dobré v polke života zmeniť si meno a začať vystupovať po iným, čím obnovíme pohľad ľudí na to, čo robíme.“

„Kto ma nepozná, nech ma neposudzuje. Nie som povinná byť taká, aká by som mala byť podľa iných. To je ich omyl, nie moje zlyhanie.“


„Všetky peniaze sveta nemajú takú cenu, ako pohár dobrého vína v pravý čas.“

„Víno odkrýva tajomstvo srdca.“

„Meň veľké ťažkosti na malé a malé na žiadne.“

„Krásne dievčatá sú zriedkakedy šťastné, inteligentní chlapci sú zriedkakedy krásni.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 175 citátov