Čínske príslovia

„Ak chceš byť šťastný jeden deň, vypi si. Ak chceš byť šťastný jeden rok, ožeň sa. Ak chceš byť šťastný po celý život, venuj sa včelárstvu.“

„Múdra žena sa vydáva za dobrého muža, hlúpa za muža s majetkom.“


„Cena človeka nie je v jeho veku, cena slov nie je v ich množstve.“

„Môžeš kúpiť knihy, ale nie vedomosti.“

„Keď dvaja spia na tej istej posteli, ich sny nemusia byť ešte rovnaké.“

„Pozorný záhradníci si všimli, že susedné rastliny sa navzájom ovplyvňujú, podporujú alebo brzdia v raste.“

„Ak chceš skúsiť, aká hlboká je voda neskúšaj naraz oboma nohami.“

„Neplač, ak môžeš ešte dúfať.“


„Keď piješ vodu, spomeň si na jej prameň.“

„Záhrady sú stvorené ako potrava srdca.“

„Je dobré v polke života zmeniť si meno a začať vystupovať po iným, čím obnovíme pohľad ľudí na to, čo robíme.“

„Múdry človek neprikladá človeku význam pre jeho slová a tiež neznevažuje slová len preto, že pochádzajú od bezvýznamného človeka.“

„Kto ma nepozná, nech ma neposudzuje. Nie som povinná byť taká, aká by som mala byť podľa iných. To je ich omyl, nie moje zlyhanie.“

„Čím skôr vstaneš, tým viac práce urobíš, čím skôr sa oženíš, tým skôr dostaneš pomocníka.“

„Človek, ktorý sa nevie usmievať, nech si neotvorí obchod.“

„Lepšie je padnúť do mora ako medzi ľudí.“

Celkom 175 citátov