Ázijské príslovia

„Keď má problém riešenie, nemá zmysel robiť si starosti. Ak nemá riešenie, starosti aj tak nepomôžu.“

„Skutočná láska začína tam, kde končí láska sebecká.“


„Čím hlbšie spoznávame svoj život, tým menej môžeme uveriť, že smrť by znamenala jeho zničenie.“

„Čo pochádza z nenávisti, nepotláča sa nenávisťou, ale vyhasína sa láskou.“

„Gram praxe je lepší než tona teórie.“

„Ak na daný problém existuje riešenie, netreba sa znepokojovať. Ak na problém riešenie neexistuje, znepokojenie nepomôže!“

„Ten, kto utiera slzy iným, nemá čas na svoje vlastné.“

„Pomyslením na vlastné chyby zabudneme na chyby iných.“


„Človek nestojí nad ostatnými živočíchmi pretože ich môže bezcitne trápiť, ale pretože ich limituje.“

„O všetkých veciach si vždy pohovor so ženou.“

„Zlo oplácať dobrom, ale nikoho sa nebáť. Ani pražiadneho ľudského činu, pretože pokiaľ človek zlo opláca dobrom a šíri iba dobro za všetkých okolností, bude sa povznášať stále vyššie a nikdy neklesne.“

„Nedôveruj svojim zmyslom a odvráť sa od nich, lebo sú klamlivé. V sebe samom hľadaj večného človeka.“


„Kto je ovocie, má pri tom myslieť na tých, čo vypestovali ovocné stromy. Kto pije vodu, má myslieť na prameň.“

„Kde plody dozrievajú, tam vtáky letia.“

„Zmija zvlieka kožu, ale srdce si necháva.“

„Med nemá, zato má naň veľký hrniec.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 135 citátov