Arabské príslovia

„Hladuj rok a zbohatneš na celý život.“

„Ak sa rozhodneš prehovoriť, nech sú tvoje slová cennejšie, ako tvoje mlčanie.“


„Žena sa má vydať skôr za toho, kto miluje ju, než za toho, koho miluje ona.“

„Radšej s múdrym nosiť kamene, než s hlúpym sedieť na hostine.“

„Choď a zobuď svoje šťastie.“

„Nikoho nenazývaj priateľom, kým si s ním nezjedol mericu soli.“

„I oceľové brány sa dajú vylomiť zlatom.“

„Kto je priateľom svojich peňazí, nemá priateľov, kto je ich nepriateľom, nemá nepriateľov.“


„Denne urob tisíc krokov a po smrti budeš odpočívať v raji.“

„Nehádž všetko do jedného vreca, nezdvihneš ho.“

„Láska je sladká, ale len s chlebom.“

„Kvôli jednému, ktorý zaspal, nebude dvojo svitaní.“


„Oči lásky sú slepé, tak ako láska sama.“

„Kto chce byť šťastný, musí sa naučiť zabúdať.“

„Prvému patrí sláva, i keď to tí ďalší urobili lepšie.“

„Každý si myslí, že jeho blchy sú gazely.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 86 citátov