Príslovia

Nejoblíbenější přísloví

„Vták, ktorý si sadne naraz na dve vetvy spadne na zem.“

„Nepriatelia mojich nepriateľov sú mojimi priateľmi.“


„Múdry človek má srdce v hrudí, ale hlupák v ústach.“

„Každému ver, ale nikomu nedôveruj.“

„Súcitný človek sa nestáva boháčom a boháč sa nestáva súcitným.“

„Nič sa neje také horúce ako sa navarí.“

„Buď trpezlivý, aj vajce raz odíde na vlastných nohách.“

„So svojimi myšlienkami zaobchádzaj ako s hosťami a so svojimi želaniami ako s deťmi.“


„Keby jeho reč bola mostom, nechcel by som po ňom kráčať.“

„Zo slov nemožno postaviť most. Na to treba trámy.“

„Aj najmilší hosť, tri dni dosť.“

„Aké prasa, taký kvik; aký človek, taký zvyk.“


„Aj pozlatená uzda je len uzda.“

„Predal voly, kúpil soli.“

„Kde je málo úsmevu, tam je málo úspechu.“

„Šťastné srdce je lepšie ako plná peňaženka.“

Zobrazené 33-48 citátov celkom z 5295 citátov