Náhodný citát

Abraham Lincoln foto
Abraham Lincoln 32
16. prezident Spojených štátov 1809 – 1865
„Ľudia sú zvyčajne takí šťastní, ako sa rozhodnú.“