Náhodný citát

Ralph Waldo Emerson foto
Ralph Waldo Emerson 182
americký filozof, esejista a básnik 1803 – 1882
„Inšpirácia privodí samotu kdekoľvek“