Murphyho zákony

Murphyho zákony označujú širokú škálu rôznych výrokov či epigramov týkajúcich sa chybovosti a ľudského zlyhania, pomenované po americkom inžinierovi Edwardovi A. Murphym.

„SKLONY K ZMENE
Žena sa vydáva za muža v očakávaní, že sa muž zmení - a on sa nezmení.
Muž sa žení so ženou v očakávaní, že sa žena nezmení - a ona sa zmení.“

„Čím viac vieme, tým viac zabúdame, čím viac zabúdame, tým menej vieme, čím menej vieme, tým menej zabúdame, čím menej zabúdame, tým viac vieme. Logický dôsledok: čím menej vieme, tým viac vieme.“


„Rada tety Sally:
Dievčatá, keď niečo hľadáte, najskôr sa pozrite tam, kde by ste to nikdy nehľadali.“

„Ak chcete vymeniť obdiv mnohých mužov za kritiku jedného, vydajte sa.“

„Ak sa môže naraz pokaziť niekoľko vecí, je isté, že sa pokazí tá, ktorá spôsobí najviac škody.“

„Fitz-Gibbonov zákon: Kreativita je v obrátenom pomere k počtu vychovávateliek, ktoré sa točia okolo dieťaťa.“

„Ak hovorí muž žene o sexe, je to sexuálne obťažovanie.
Ak hovorí žena mužovi o sexe, je to 65,- Sk za minútu.“

„ZÁKON ZMIZNUTÉHO CENTIMETRA

Pri návrhu ľubovoľných konštrukcií, sa rozmerové reťazce,
v piatkových dňoch po 16.00 hod., nedajú správne určiť.

Dodatky :
1. Za vyššie uvedených podmienok sa miery udané v
milimetroch vôbec nedajú zosúladiť.
2. Správny výsledok sa objaví sám od seba v pondelok
o 9.10 hod.“


„Poznatok z Kierbegaarda:
- Život možno správne chápať jedine naspäť, žiť ho však musíme smerom dopredu.“

„Prvý cestovateľský zákon: Vždy trvá dlhšie prísť tam, ako späť.“

„Bolingov postulát:
Ked ti je dobre, netrap sa. Prejde ta to.“

„Fireheitov zakon: Ked sedíš pri vatre tak vzdy musi dym z ohňa fúkať rovno na teba. Dodatok: presadenie nikdy nepomaha.“


„APLIKOVANE NA PROTOTYPOVÚ A SÉRIOVÚ VÝROBU

1. Štrbina sa môže rozširovať jedine v smere
nezmontovateľnosti.
2. Ak je potrebných n-súčiastok, na sklade ich majú
práve n-1.
3. Smer otáčania motorov je opačný než ako sa očakávalo.
4. Skratuvzdorné vedenia sú príčinami skratov v iných
vedeniach.
5. Rýchlou poistkou chránený tranzistor svojim vlastným
zničením ochráni poistku.
6. Chyby sa objavia až po výstupnej kontrole.
7. Získaná súčiastka, alebo prístroj, vyhovuje požiadavkám dovtedy, kým sa nepodrobí prvej kontrole.
8. Zo šestnástich skrutiek príruby je potrebné
vyskrutkovať všetkých šestnásť, aby sme zistili, že bolo potrebné odmontovať inú prírubu.
9. Zo šestnástich skrutiek príruby treba podoťahovať
všetky skrutky, aby sme zistili, že sa vynechalo
tesnenie.
10. Po zmontovaní každého prístroja sa objavia zvyšné
súčiastky.“

„Zákony poriadku:
- Udržovanie neporiadku je časovo omnoho úspornejšie ako udržovanie poriadku v poriadku.
- Každý poriadok vzniká z neporiadku a je nestabilný.
- Poriadok znepokojuje, pretože je v ňom neustále potenciálny neporiadok.
- Neporiadok ukľudňuje a dáva pocit uspokojenia, pretože je v ňom potenciálny poriadok, ktorý sa dá bez vynaloženia akejkoľvek fyzickej práce kedykoľvek predstaviť.
- Neporiadok je večný, životaschopný a je prístupný zmenám.
- V neporiadku má človek možnosť vytvoriť stabilný harmónii medzi svojimi potrebami a potrebami svojho okolí.
- Hľadanie predmetov a písomností je činnosť produktívna, pretože núti človeka zaoberať sa predmetmi a písomnosťami, ktoré by ináč ignoroval.
- V neporiadku sa rozvíja fantázia a schopnosť kombinovať a improvizovať.
- Neporiadok naučí človeka mať prehľad skutočne len o tých veciach, o ktorých mať prehľad je skutočne potrebné.
- Sú dôležitejšie veci ako poriadok.“

„Počítače, ktoré bezproblémovo fungujú, existujú iba vo vedecko-fantastickej literatúre.“

„Akokoľvek dlho čakáš na autobus, ten sa objaví práve v tom momente, ako si zapáliš cigaretu.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 1068 citátov