Odporúčané citáty strana 5

Paul Valéry foto
Paul Valéry 24
francúzsky básnik, esejista a filozof 1871 – 1945
„Žiadne šťastie z lásky nie je rovnocenné bolesti nad jej stratou.“

Joseph Addison foto
Joseph Addison 23
politik, spisovateľ a dramatik 1672 – 1719
„Človek, ktorý miluje, je ochotný tak dlho ustupovať, až sa ocitne na hranici zraniteľnosti svojej hrdosti.“


Charles Baudelaire foto
Charles Baudelaire 44
francúzsky básnik 1821 – 1867
„Nie šťastie, ale sklamanie vás učí spoznávať lásku.“

František Saleský foto
František Saleský 116
francúzsky biskup, svätý, spisovateľ 1567 – 1622
„Boh očakáva od nás skôr vernosť v malých veciach, ktoré máme na dosah, ako veľkú túžbu po veciach veľkých, na ktoré sotva budeme mať príležitosť.“

Benjamin Franklin foto
Benjamin Franklin 140
americký autor, politický teoretik, politik, vedúci pošty... 1706 – 1790
„Kašeľ, dym a lásku možno zakryť veľmi ťažko.“

Winston Churchill foto
Winston Churchill 67
premiér Spojeného kráľovstva počas 2. svetovej vojny 1874 – 1965
„Pravda je nezvratná. V panike ju môžeme odmietnuť, v nevedomosti sa jej vysmiať, v zlomyseľnosti ju prekrútiť, ale ona zostáva.“

Michail Jurjevič Lermontov foto
Michail Jurjevič Lermontov 11
ruský spisovateľ, básnik a maliar 1814 – 1841
„My, ženy, potrebujeme krásu, aby nás muži milovali a hlúposť, aby sme milovali my ich.“

 František z Assisi foto
František z Assisi 20
katolícky svätec a zakladateľ františkánskeho rádu 1182 – 1226
„Pane, urob ma nástrojom tvojho pokoja. Tam, kde je nenávisť, daj nech prinášam lásku; tam, kde je urážka, nech prinášam odpustenie; tam, kde je pochybnosť, vieru; tam, kde je zúfalstvo, nádej; tam, kde je tma, svetlo; tam, kde je smútok, radosť. Ó, Božský učiteľ daj, nech sa nesnažím byť povzbudzovaný, ale radšej nech povzbudzujem; byť pochopený, ale radšej nech pochopím; byť milovaný, ale radšej nech milujem. Pretože v dávaní prijímame; v odpustení dostávame odpustenie; v smrti sa rodíme do večného života.“


Dante Alighieri foto
Dante Alighieri 12
taliansky básnik 1265 – 1321
„Vieme, ako krátko horí v žene plameň, keď ho oko a ruka opäť nerozfúka.“

George Bernard Shaw foto
George Bernard Shaw 240
írsky dramatik 1856 – 1950
„Kacír je ten, čo zapaľuje oheň, nie človek ktorého v ňom upaľujú.“

 Terezie z Lisieux foto
Terezie z Lisieux 125
mníška Rádu Bosých karmelitániek 1873 – 1897
„Keď skutočne milujeme, tešíme sa zo šťastia milovanej osoby.“

  Konfucius foto
Konfucius 122
čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -550 – -478 pr. n. l.
„Len dva druhy ľudí sa nikdy nemôžu zmeniť. Celkom múdri a celkom hlúpi.“


 Buddha foto
Buddha 48
nepálsky duchovný učiteľ na ktorého učení bol založený Bu... -566 – -483 pr. n. l.
„Tomu, v kom prebýva láska, je celý svet jedna rodina.“

  Konfucius foto
Konfucius 122
čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -550 – -478 pr. n. l.
„Najväčšie šťastie, ktoré ťa môže stretnúť, je to, že si nájdeš oddaného priateľa. Toto bohatstvo však môžeš uchrániť len tým, že si tento poklad ukryješ v srdci a budeš si ho vážiť viac ako vlastný život.“

  Konfucius foto
Konfucius 122
čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -550 – -478 pr. n. l.
„Ten, kto chce byť v trvalom šťastí a porozumení, sa musí často meniť.“

  Konfucius foto
Konfucius 122
čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -550 – -478 pr. n. l.
„Premôcť zlé návyky možno len dnes, nie zajtra“

Zobrazené 65-80 citátov celkom z 29427 citátov