Odporúčané citáty strana 5

Mahátma Gándhí foto
Mahátma Gándhí 61
vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad ... 1869 – 1948
„Kedysi sa ľudia stávali otrokmi násilím, dnes ich zotročuje množstvo peňazí.“

Mahátma Gándhí foto
Mahátma Gándhí 61
vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad ... 1869 – 1948
„Zovretou päsťou stisk ruky nevymeníš.“


Mahátma Gándhí foto
Mahátma Gándhí 61
vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad ... 1869 – 1948
„Najvrúcnejšia čistá túžba srdca sa vždy vyplní.“

Mahátma Gándhí foto
Mahátma Gándhí 61
vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad ... 1869 – 1948
„Mlčanie predlžuje čas nášho života.“

Mahátma Gándhí foto
Mahátma Gándhí 61
vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad ... 1869 – 1948
„Ak by sa Boh zjavil hladujúcim, neopovážil by sa to urobiť v inej podobe, než je chlieb.“

Mahátma Gándhí foto
Mahátma Gándhí 61
vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad ... 1869 – 1948
„Zbabelec nie je schopný lásky. Láska je výsadou chrabrých.“

Mahátma Gándhí foto
Mahátma Gándhí 61
vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad ... 1869 – 1948
„Cesta mieru je cestou pravdy.“

Mahátma Gándhí foto
Mahátma Gándhí 61
vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad ... 1869 – 1948
„Pravá láska je tá, v ktorej máme väčšiu radosť z druhého než zo seba.“


Mahátma Gándhí foto
Mahátma Gándhí 61
vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad ... 1869 – 1948
„Zmysel života spočíva vo vytvorení Božieho kráľovstva na zemi, alebo v tom, že vymeníme sebectvo, závistlivý, násilnícky a nerozumný život za život...“

Mahátma Gándhí foto
Mahátma Gándhí 61
vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad ... 1869 – 1948
„Láska je tá najmocnejšia sila na zemi, a predsa je to to najjednoduchšie, čo si možno predstaviť.“

Mahátma Gándhí foto
Mahátma Gándhí 61
vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad ... 1869 – 1948
„Keby sa človek vzdal všetkého, čo má, naozaj by všetci vlastnili všetky poklady sveta.“

Mahátma Gándhí foto
Mahátma Gándhí 61
vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad ... 1869 – 1948
„Len ten obstojí v živote, kto sa naučil trpieť.“


Mahátma Gándhí foto
Mahátma Gándhí 61
vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad ... 1869 – 1948
„Bez činu zostáva aj najkrajšia myšlienka bezcenná.“

Mahátma Gándhí foto
Mahátma Gándhí 61
vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad ... 1869 – 1948
„Ty a ja sme jedno. Nemôžem ti ublížiť bez toho, žeby som neranil aj seba.“

Françoise Sagan foto
Françoise Sagan 40
francúzska autorka 1935 – 2004
„Je vek kedy žena musí byť krásna aby bola milovaná. A potom príde vek kedy musí byť milovaná aby bola krásna.“

 Seneca foto
Seneca 370
rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 – 65 n. l.
„Ak chceš žiť svoj život, musíš žiť pre druhých.“

Zobrazené 65-80 citátov celkom z 29482 citátov