Nové citáty strana 2

„Nie je náhoda, že vlády po celom svete chcú vzdelávať deti. Štátne vzdelávanie má byť dôkazom štátneho dobra a záujmu o náš blahobyt. Skutočné vysvetlenie je menej lichotivé. Ak môže štátna propaganda zapustiť korene, keď deti vyrastajú, tieto deti sa nestanú pre štátny aparát hrozbou. Sami sa spútavajú do okov.“

John Holt 4
1923 – 1985
„Choroba moderného sveta je mnohými spôsobmi školou vyvolaná choroba. Práve v škole sa väčšina ľudí naučí očakávať a akceptovať, že ich nejaký odborník vždy môže zaradiť do nejakého rebríčka či hierarchie. V škole sa stretávame, zvykáme si a učíme sa vieru v úplne ovládanú spoločnosť.“


Geogra Carlin foto
Geogra Carlin 1
1937 – 2008
„Vlády štátov nechcú populáciu schopnú kritického myslenia. Chcú poslušné pracovníkov, ľudí dostatočne múdre na to, aby dokázali ovládať stroje, a zároveň dostatočne hlúpe na to, aby pasívne akceptovali svoju situáciu.“

John Holt 4
1923 – 1985
„Dieťa, ktorého život je plný vyhrážok a strachu zo trestu, je uzavreté v ranom detstve. Neexistuje spôsob, ako by mohlo vyrásť a naučiť sa prevziať zodpovednosť za svoj život a za svoje činy. A čo je najdôležitejšie, nemali by sme predpokladať, že podriadenie sa hrozbám našej nadriadenej moci, je prospešné pre charakter dieťaťa. Nie je to totiž prospešné pre nikoho.“

John Holt 4
1923 – 1985
„Ľudia sú učiace sa zvieratá; učíme sa radi; potrebujeme sa učiť; sme v tom dobrí; nepotrebujeme, aby nám niekto ukazoval, ako to robiť, alebo nás k tomu nútil. Čo tieto procesy zabíja, sú ľudia, ktorí do toho zasahujú, ktorí to chcú regulovať a kontrolovať.“

„Po dlhom živote a tridsiatich rokoch v zákopoch verejného školstva som došiel k záveru, že genialita je na každom rohu. Potláčame svoju genialitu len preto, že sme ešte neprišli na to, ako riadiť populáciu vzdelaných mužov a žien. Riešenie je podľa mňa jednoduché a prekrásne. Nechajme ich riadiť sami seba.“

Mary Ward foto
Mary Ward 45
anglická svätica 1585 – 1645
„Myslím si, že pre človeka, ktorý odhodlane a nadovšetko hľadá Boha a chce mu slúžiť, nejestvuje väčšie utrpenie, ako neistota o Božej vôli. A predsa by som ju nechcela spoznať za menšiu cenu. (3.1.)“

Mary Ward foto
Mary Ward 45
anglická svätica 1585 – 1645
„Považovala som za ľahké pracovať z lásky až po obetovanie svojho života, avšak strach ma nikdy nemotivoval. (5.1.)“


Ignác z Loyoly foto
Ignác z Loyoly 56
katolícky svätec, zakladateľ Spoločnosti Ježišovej 1491 – 1556
„Čím viac niekto sleduje chyby druhých ľudí, tým menej sa stará o poznanie svojich vlastných chýb.“

Ignác z Loyoly foto
Ignác z Loyoly 56
katolícky svätec, zakladateľ Spoločnosti Ježišovej 1491 – 1556
„Je celkom isté, že sa Boh k nám zachová veľmi štedro, ak v nás nájde veľkodušnú a hlbokú pokoru.“

Ignác z Loyoly foto
Ignác z Loyoly 56
katolícky svätec, zakladateľ Spoločnosti Ježišovej 1491 – 1556
„Za rehoľníka nech sa pokladá ten, kto sa dokonale odpútal od sveta a opustil sám seba.“

 Seneca foto
Seneca 370
rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 – 65 n. l.
„Kniha je základom poznania, učiteľom vekov, vládcom kráľovstva ducha.“


 Seneca foto
Seneca 370
rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 – 65 n. l.
„Leňošenie bez vzdelávania znamená smrť a hrob pre žijúceho človeka.“

„Cirkev uvažuje v horizonte storočia. Nejakých päťdesiat rokov sporov a hádok pre ňu neznamená vôbec nič.“

 Matka Tereza foto
Matka Tereza 158
rímsko-katolícka mníška 1910 – 1997
„Nedávajte to, čo vám zvyšuje. Musíte dať to, čo vás stojí urobiť obetu, zrieknuť sa toho, čo vás priťahuje tak, že váš dar má v Božích očiach cenu.“

Anton Srholec foto
Anton Srholec 32
slovenský politický väzeň, spisovateľ a rímskokatolícky kňaz 1929 – 2016
„Nastav druhé líce, len sa nikdy nestaň fackovacím panákom.“

Zobrazené 17-32 citátov celkom z 29478 citátov