Citáty o ženách strana 5

„Žena na mužovi miluje viac jeho dušu ako telo, muž na žene opačne.“

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 482
francúzsky autor memoárov 1613 – 1680
„Žena väčšinou oplakáva smrť svojho drahého nie preto, že ho toľko milovala, ale skôr aby ukázala, ako si zaslúži, že on miloval ju.“


Friedrich Nietzsche foto
Friedrich Nietzsche 143
nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a kl... 1844 – 1900
„Manželstvo je obdobie ľudskej existencie, keď je žena šťastná a muž ženatý.“

Friedrich Nietzsche foto
Friedrich Nietzsche 143
nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a kl... 1844 – 1900
„Nakoniec človek miluje svoju túžbu, a nie to vytúžené.“

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 65
učiteľ, pedagóg, filozof a spisovateľ 1592 – 1670
„Na teba národ český a moravský, vlasti milá, zabudnúť nemôžem, ale teba pokladov svojich, kteréž mi bol zveril Pán, dedičom činím. Verím aj ja Bohu, že po prechode búrky hnevu, hriechy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda vecí tvojich k tebe sa zase navráti, ó lide český! A pre túto nádej teba dedičom činím všetkého toho, čo som koli po predkoch svojich zdedila: Vpred milosť k pravde Božej čistej, ktorú nám pred inými národmi prvé službou Majstra Jána Husa nášho ukazovati začal Pán. Druhé, porúčam tebe horlivou žiadosť k vyrozumívání vždy pre väčší a jasnejšiemu tej pravdy Božej, abys poznajúci Hospodina hojnejšie ho poznávati sa snažovala. A keďže náš Pán Písma svätá zpytovati rozkázal, odkazujem tebe za dedičstvo knihu Božie, Bibliu svätú. Tretia, porúčam obzvlášť tiež milosť (lásku) k cirkevnému poriadku a milostné tej disciplíne, kteráž medzi dieťaťom Božími byti má a musí. Štvrté, odovzdávam horlivosť k slúženie Pánovi Bohu ak slúženie jemu jedným ramenom. Piate, odovzdávam tebe tiež a synom tvojím snažnost v pulérování (tříbení), vyčišťování a vzdelanie milého nášho a ľúbostného otcovského jazyka. Šieste, odkazujem tebe mládeže lepšie, usilovnejší a zdárnější cvičenia, ako bývalo.“

„Len ten zvíťazí v láske k žene, kto sa nedá odradiť jej prejavmi nelásky.“

Friedrich Dürrenmatt foto
Friedrich Dürrenmatt 3
švajčiarsky spisovateľ a dramatik 1921 – 1990
„Žena sa zamiluje do muža skôr zo žiarlivosti na inú ženu ako z obdivu k nemu.“

 Amaru foto
Amaru 7
indický básnik a spisovateľ
„Žiť so ženou, ktorú nemiluješ, znamená byť ochudobnený o všetku ženskú krásu pod týmto slnkom.“


William Shakespeare foto
William Shakespeare 156
anglický dramatik a básnik 1564 – 1616
„Moju lásku upúta dobré srdce ženy viac ako jej pekná tvár.“

 Anakreón foto
Anakreón 6
grécky lyrik, známe sú jeho pijanské piesne a hymny -570 – -485 pr. n. l.
„Bolesť z lásky je pre ženu najväčšou rozkošou.“

„S krásnou ženou mluv o její moudrosti, s moudrou o její kráse.“

Marcel Proust foto
Marcel Proust 22
francúzsky románopisec, kritik a esejista 1871 – 1922
„Krásné ženy ponechme mužom bez fantázie.“


Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 264
írsky spisovateľ a básnik 1854 – 1900
„Mužov môžeme analyzovať, ženy len zbožňovať.“

Daphne Du Maurier foto
Daphne Du Maurier 17
britská spisovateľka 1907 – 1989
„Všetci muži hľadajú ideálnu ženu - bohužiaľ vždy až po svadbe.“

Anatole France foto
Anatole France 160
portrét od Théophila Steinlena 1844 – 1924
„Iba ženy a lékari vedia, ako veľmi potrebná a milosrdná je
lož.“

Charles Baudelaire foto
Charles Baudelaire 44
francúzsky básnik 1821 – 1867
„Žena je bytosť, ktorá vrhá najväčší tieň alebo najväčšie svetlo do našich snov.“

Zobrazené 65-80 citátov celkom z 2138 citátov

Súvisiace témy

Obrázky s citáty o ženách