Citáty o ženách strana 3

René Descartes foto
René Descartes 11
francúzsky filozof 1596 – 1650
„Žena netúži ani tak po kráse, ako po tom, aby sa páčila.“

Charles Baudelaire foto
Charles Baudelaire 44
francúzsky básnik 1821 – 1867
„Žena je bytosť, ktorá vrhá najväčší tieň alebo najväčšie svetlo do našich snov.“


Marilyn Monroe foto
Marilyn Monroe 18
americká herečka, modelka a speváčka 1926 – 1962
„Nevadí mi žiť v mužskom svete, pokiaľ v ňom môžem byť ženou.“

 Voltaire foto
Voltaire 138
francúzsky spisovateľ, historik a filozof 1694 – 1778
„Je nad slnko jasnejšie, že Boh stvoril ženu, aby skrotil muža.“

 Epikúros ze Samu foto
Epikúros ze Samu 43
staroveký grécky filozof -341 – -269 pr. n. l.
„Ženy! Ženy! Kto ich pochopí? Ich úsmevy odporujú ich pohľadom, ich slová sľubujú i vábia a zvuk ich hlasu odradzuje. Niekedy v sekunde vystihnú a uhádnu našu najtajnejšiu myšlienku a hneď zasa nechápu tie najjasnejšie narážky.“

William Shakespeare foto
William Shakespeare 157
anglický dramatik a básnik 1564 – 1616
„Kto získal srdce leva, získa i srdce ženy.“

Audrey Hepburn foto
Audrey Hepburn 11
britská herečka 1929 – 1993
„Pravá krása ženy sa odráža v jej duši, v jej dobrote, láskavej starostlivosti, vo vrúcnej láske, akú preukazuje.“

Victor Hugo foto
Victor Hugo 83
francúzsky básnik, prozaik a dramatik 1802 – 1885
„Ak hovoríte so ženou, počúvajte predovšetkým, čo vám hovorí očami.“


Charlie Chaplin foto
Charlie Chaplin 40
britský komediálny herec a filmár 1889 – 1977
„Ženy si vždy vyberajú mužov a muži do toho majú málo čo hovoriť. Ťažkosť je v tom, že svojou technikou dokážu tak zakamuflovať, aby sme verili, že si ich vyberáme my.“

„Daj si veľký pozor, aby si nerozplakal ženu, lebo Boh počíta jej slzy.“

Maxim Gorkij foto
Maxim Gorkij 86
ruský spisovateľ 1868 – 1936
„Bez slnka nekvitnú kvety, bez lásky niet šťastia, bez ženy nie je láska, bez matky nie je ani básnik, ani hrdina.“

 Buddha foto
Buddha 48
nepálsky duchovný učiteľ na ktorého učení bol založený Bu... -566 – -483 pr. n. l.
„Keď sa ti prihovorí žena, buď veľmi ostražitý.“


 Sókratés foto
Sókratés 68
klasický grécky filozof z Atén -469 – -399 pr. n. l.
„Ideálne manželstvo musí spĺňať dva predpoklady; muž musí byť hluchý a žena slepá.“

Audrey Hepburn foto
Audrey Hepburn 11
britská herečka 1929 – 1993
„Pravá krása ženy nie je v jej postave, v spôsobe oblečenia, v šatách, ktoré nosí alebo štýle jej účesu. Krásu ženy vidno v jej očiach, pretože sú oknom do jej duše, miestom, kde prebýva láska.“

Honoré De Balzac foto
Honoré De Balzac 292
francúzsky spisovateľ 1799 – 1850
„Muži a ženy môžu bez ujmi na cti vášnivo vzplanúť viackrát. Je to také prirodzené, rozletieť sa za šťastím. Avšak láska je v živote len jedna. Hlboká ako more, ale bez brehov.“

Palladás 32
staroveký grécky spisovateľ
„Ovocím Diovho hnevu je žena - dar namiesto ohňa; neblahý darček tu nahrádza oheň a žiar, lebo večnými svármi ona človeka páli a morí, takže aj mladého muža na starca zrazu premení. V súzvuku s mužom tak manželka jediná nežije nikdy, ani keď v zlatej sieni v láske sa zlučuje s ním.“

Zobrazené 33-48 citátov celkom z 2152 citátov