Citáty o vzťahoch

Morgan Scott Peck foto
Morgan Scott Peck 82
americký psychiater 1936 – 2005
„Len málokto má takú veľkú schopnosť sebadisciplíny, aby dokázal udržovať skutočne láskyplne a konštruktívne vzťahy v rodine i mimo nej. Sloboda a láska musia ísť ruka v ruke. Bez sebadisciplíny, ktorá doprevádza skutočnú lásku, je sloboda vždy bezcitná a deštruktívna.“

Marcel Proust foto
Marcel Proust 22
francúzsky románopisec, kritik a esejista 1871 – 1922
„Musíme dôverovať duši až do konca, pretože také krásne a také magické veci, ako sú ľúbostné vzťahy, môžu nahradiť len veci krajšie a o stupeň vznešenejšie“


„Keď sa v rodine nájde viac horúcich hláv, rodinné vzťahy ochladnú.“

„Vzťahy medzi ľuďmi majú cenu len dovtedy, kým sa nezačnú vyjadrovať peniazmi.“

Viktor Frankl foto
Viktor Frankl 73
rakúsky neurológ a psychiater, prežil holokaust 1905 – 1997
„V prípade pochybnosti či mladý človek našiel správneho partnera do života, má sa spýtať sám seba, či snáď nechce "vyskočiť" z nejakého vzťahu len preto, že sa bojí záväznosti a uteká pred zodpovednosťou; alebo či snáď nezostáva kŕčovite pri nejakom narušenom vzťahu len preto, lebo sa bojí, že bude musieť niekoľko týždňov alebo mesiacov zostať sám.“

„Civilizačný rozpad manželstva a rodiny je spojený s rozpadom vzťahu človeka k Bohu.“

Antoine de Saint-Exupéry foto
Antoine de Saint-Exupéry 148
francúzsky spisovateľ a pilot 1900 – 1944
„Jestvuje iba jediný skutočný prepych - prepych ľudských vzťahov.“

Antoine de Saint-Exupéry foto
Antoine de Saint-Exupéry 148
francúzsky spisovateľ a pilot 1900 – 1944
„Váha ľudských vzťahov, ktoré sťažujú chôdzu, tie slzy, utrpenie, výčitky, radosti, všetko, čo človek každým svojím činom pohladí alebo čomu ublíži, to sú tie nespočetné zväzky, ktoré ho viažu k ostatným a pod ktorými oťažieva.“


Morgan Scott Peck foto
Morgan Scott Peck 82
americký psychiater 1936 – 2005
„Druhou najobvyklejšou predstavou o láske je tá, že závislosť je láska. Psychiatri sa s ňou stretávajú denne. V najkrikľavejšej podobe ju vídame u osôb, ktoré sa po rozchode s partnerom pokúsia o samovraždu, prípadne sa tým vyhrážajú, alebo sa ocitnú v ohromujúcej depresii. To, čo popisujete, je parazitizmus, nie láska. Ak potrebujete k svojmu prežitiu inú osobu, potom na tejto osobe parazitujete. Váš vzťah potom nie je otázkou voľby, nie je v ňom žiadna sloboda. Je to skôr nutnosť než láska. K láske patrí možnosť slobodne si vybrať.“

Štefan Harabin foto
Štefan Harabin 7
slovenský minister spravodlivosti, politik a sudca 1957
„Od začiatku hovorím, že či si tykám? Hovorím oveľa viac, nemám žiadny vzťah a to je oveľa viac!“

Pavel Kosorin foto
Pavel Kosorin 107
český humorista 1964
„Ženy môžu predstierať orgazmus, ale muži dokážu predstierať celý vzťah.“

Martin Luther foto
Martin Luther 29
nemecký mních, kňaz a profesor teológie, kľúčová postava ... 1483 – 1546
„Nejestvuje ani vzťah, ani spoločenstvo, ani družná skupina, ktoré by boli príjemnejšie a príťažlivejšie, ako je dobré manželstvo.“


„Dialógom s rodičmi sa mladí učia budovať vzťahy s inými.“

Carl Rogers foto
Carl Rogers 2
americký psychológ 1902 – 1987
„Ak dokážem poskytnúť určitý druh vzťahu, druhý človek objaví v sebe kapacitu využiť tento vzťah a dôjde k zmene osobného postoja.“

Lukáš krivošík foto
Lukáš krivošík 3
slovenský publicista 1983
„Vtip je v tom, že "kapitalista" tu bol Mojžiš a "socialistami" boli tí, čo tancovali okolo zlatého teľaťa. Nie naopak! Kapitalizmus môže existovať len v spoločnosti, ktorá svojimi zákonnými a morálnymi normami posväcuje ľudskú život, monogamnú rodinu, záväznosť zmluvných vzťahov, poctivosť a súkromné vlastníctvo. To sú veci, ktoré posväcuje Desatoto a bez tých zásad by nikdy nevznikla západná civilizácia ani jej bohatstvo. Sú to socialisti a zástancovia rôznych druhov spolitizovaného sociálneho cítenia, ktorí sa klaňajú zlatému teľaťu dialektického materializmu.“

Robert Fico foto
Robert Fico 67
slovenský politik 1964
„Slovensko aj Maďarsko potrebujú úspechy. Máme pred sebou rovnaké výzvy, na ktoré musíme reagovať. Teším sa, že vznikne spoločná slovensko-maďarská, resp. maďarsko-slovenská obchodná komora. Určite sa nikto z nás nenahnevá, ak sa dve susedné krajiny stanú ešte bližšími partnermi. [...] Máme záujem na čo najlepších hospodárskych a priateľských vzťahoch. Prečo by dvaja susedia aj napriek citlivým témam, ktoré medzi nami existujú a my pred nimi nestrkáme hlavu do piesku, si nemohli sadnúť a prijať dôležité rozhodnutia? Dávam ponuku na takýto formát a budem trpezlivo čakať, či nájde, alebo nenájde odozvu. [...] Musíme spoločne vysvetľovať slovenskej aj maďarskej verejnosti, čo sa deje. Naše krajiny majú rovnaké problémy, preto musíme ľuďom vysvetliť, že to nerobíme kvôli nám, ale kvôli tomu, aby naše krajiny mali perspektívu.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 150 citátov