Citáty o vzťahoch

Clive Staples Lewis foto
Clive Staples Lewis 18
obhajca kresťanstva, románopisec a medievalista 1898 – 1963
„Vo vzťahu k diablom sa ľudia môžu dopustiť dvoch rovnako závažných chýb. Prvá je neveriť v ich existenciu. Druhou chybou je v ne veriť a súčasne mať o ne prílišný a nezdravý záujem.“

Robert Kiyosaki foto
Robert Kiyosaki 33
americký autor publikácií o financiách, investor 1947
„Problémom škôl je, že vám najprv dajú odpoveď a potom otázku. O tom ale život nie je.“


„Ako to, že ľudia, ktorí hovoria o tom, že by ste mali posielať svoje deti do štátnych škôl kvôli tomu, aby sa tam naučili spoločenských zručnostiam, nikdy nehovorí o úžasných vzťahoch, ktoré si ľudia vytvoria vo väzení?“

Morgan Scott Peck foto
Morgan Scott Peck 82
americký psychiater 1936 – 2005
„Druhou najobvyklejšou predstavou o láske je tá, že závislosť je láska. Psychiatri sa s ňou stretávajú denne. V najkrikľavejšej podobe ju vídame u osôb, ktoré sa po rozchode s partnerom pokúsia o samovraždu, prípadne sa tým vyhrážajú, alebo sa ocitnú v ohromujúcej depresii. To, čo popisujete, je parazitizmus, nie láska. Ak potrebujete k svojmu prežitiu inú osobu, potom na tejto osobe parazitujete. Váš vzťah potom nie je otázkou voľby, nie je v ňom žiadna sloboda. Je to skôr nutnosť než láska. K láske patrí možnosť slobodne si vybrať.“

Pavol Strauss 56
slovenský filozof, lekár a spisovateľ 1912 – 1994
„Samota je vrchol psychohygieny. Túto možnosť samoliečby má každý naporúdzi. Kto nenájde vzťah k sebe vo chvíľach rozhovoru so sebou, nenájde správny vzťah ani k okoliu a k spoločnosti.“

Morgan Scott Peck foto
Morgan Scott Peck 82
americký psychiater 1936 – 2005
„Len málokto má takú veľkú schopnosť sebadisciplíny, aby dokázal udržovať skutočne láskyplne a konštruktívne vzťahy v rodine i mimo nej. Sloboda a láska musia ísť ruka v ruke. Bez sebadisciplíny, ktorá doprevádza skutočnú lásku, je sloboda vždy bezcitná a deštruktívna.“

Marcel Proust foto
Marcel Proust 22
francúzsky románopisec, kritik a esejista 1871 – 1922
„Musíme dôverovať duši až do konca, pretože také krásne a také magické veci, ako sú ľúbostné vzťahy, môžu nahradiť len veci krajšie a o stupeň vznešenejšie“

„Keď sa v rodine nájde viac horúcich hláv, rodinné vzťahy ochladnú.“


„Vzťahy medzi ľuďmi majú cenu len dovtedy, kým sa nezačnú vyjadrovať peniazmi.“

Viktor Frankl foto
Viktor Frankl 73
rakúsky neurológ a psychiater, prežil holokaust 1905 – 1997
„V prípade pochybnosti či mladý človek našiel správneho partnera do života, má sa spýtať sám seba, či snáď nechce "vyskočiť" z nejakého vzťahu len preto, že sa bojí záväznosti a uteká pred zodpovednosťou; alebo či snáď nezostáva kŕčovite pri nejakom narušenom vzťahu len preto, lebo sa bojí, že bude musieť niekoľko týždňov alebo mesiacov zostať sám.“

„Civilizačný rozpad manželstva a rodiny je spojený s rozpadom vzťahu človeka k Bohu.“

Antoine de Saint-Exupéry foto
Antoine de Saint-Exupéry 148
francúzsky spisovateľ a pilot 1900 – 1944
„Jestvuje iba jediný skutočný prepych - prepych ľudských vzťahov.“


Antoine de Saint-Exupéry foto
Antoine de Saint-Exupéry 148
francúzsky spisovateľ a pilot 1900 – 1944
„Váha ľudských vzťahov, ktoré sťažujú chôdzu, tie slzy, utrpenie, výčitky, radosti, všetko, čo človek každým svojím činom pohladí alebo čomu ublíži, to sú tie nespočetné zväzky, ktoré ho viažu k ostatným a pod ktorými oťažieva.“

Štefan Harabin foto
Štefan Harabin 7
slovenský minister spravodlivosti, politik a sudca 1957
„Od začiatku hovorím, že či si tykám? Hovorím oveľa viac, nemám žiadny vzťah a to je oveľa viac!“

Pavel Kosorin foto
Pavel Kosorin 107
český humorista 1964
„Ženy môžu predstierať orgazmus, ale muži dokážu predstierať celý vzťah.“

Martin Luther foto
Martin Luther 29
nemecký mních, kňaz a profesor teológie, kľúčová postava ... 1483 – 1546
„Nejestvuje ani vzťah, ani spoločenstvo, ani družná skupina, ktoré by boli príjemnejšie a príťažlivejšie, ako je dobré manželstvo.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 154 citátov