Citáty o vzhľade

Robert Kiyosaki foto
Robert Kiyosaki 33
americký autor publikácií o financiách, investor 1947
„Problémom škôl je, že vám najprv dajú odpoveď a potom otázku. O tom ale život nie je.“

„Úsmev je lacný spôsob ako zmeniť svoj vzhľad.“


Rabíndranáth Thákur foto
Rabíndranáth Thákur 39
bengálsky vševed 1861 – 1941
„Podľa vzhľadu môžeme posudzovať kvet, či motýľa, ale nie ľudskú bytosť.“

 Epiktétos foto
Epiktétos 58
filozof starovekého Grécka 50
„Upravený vzhľad svedčí o akejsi predstave krásna a o sklone k slušnosti.“

Martin Buber foto
Martin Buber 19
nemecký židovský existencialista, filozof a teológ 1878 – 1965
„Boh obsahuje vesmír, ale ním nie je. Takisto Boh napĺňa základ mojej bytosti, ale ním nie je. Preto existuje ja a ty, existuje rozhovor, reč, duch, praktizovaný rečou. Vzhľadom na túto skutočnosť naveky jestvuje Slovo.“

Erich Fromm foto
Erich Fromm 106
nemecký sociálny psychológ a psychoanalytik 1900 – 1980
„Vzhľadom k tomu, že skupina ako celok potrebuje skupinový narcizmus, aby sa udržala pri živote, bude narcistické postoje podporovať a bude ich kvalifikovať ako zvlášť cnostné.“

Guy De Maupassant foto
Guy De Maupassant 16
francúzsky spisovateľ 1850 – 1893
„Neposudzujte knihu ako ženu - podľa pekného vzhľadu.“

Publius Ovidius Naso foto
Publius Ovidius Naso 132
rímsky básnik -43 – 17 n. l.
„Mužovi skôr pristane nedbanlivý zovňajšok, ako zbytočné parádnictvo; Mužom pristane nedbanlivý vzhľad.“


„Stolové vody by sa, vzhľadom na názov, nemali piť v prírode.“

Henry Ford foto
Henry Ford 62
americký priemyselník 1863 – 1947
„Neúspech je len šanca začať znova, tentokrát o niečo rozumnejšie.“

Elon Musk foto
Elon Musk 10
1971
„Jedinou vecou, o ktorú má skutočne zmysel usilovať sa, je väčšie kolektívne osvietenie.“

Robert Kiyosaki foto
Robert Kiyosaki 33
americký autor publikácií o financiách, investor 1947
„Byť bez peňazí je dočasné, chudoba je večná. Aj keď si na mizine, môžeš snívať o tom, že zbohatneš. Mnohí chudobní ľudia sú chudobní, pretože sa vzdali svojich snov.“


 Voltaire foto
Voltaire 138
francúzsky spisovateľ, historik a filozof 1694 – 1778
„Keď ide o peniaze, všetci ľudia sú rovnakého náboženstva.“

Jan Frolík foto
Jan Frolík 5
český archeológ 1956
„Vzhľadom na to, že už uplynula zákonom stanovená lehota, v ktorej bolo možné stiahnuť kandidáta z kandidačnej listiny, Smer nebude považovať Jána Králika za svojho poslanca, ak by bol zvolený. Strana SMER sa od Jána Králika verejne dištancovala (pozri Jana Lašáková)“

Milton Friedman foto
Milton Friedman 15
americký ekonóm, štatistik a spisovateľ 1912 – 2006
„V našej vysoko technizovanej ekonomike potrebujeme dobre vzdelaných zamestnancov. Ale ešte dôležitejšie je, že druh školského systému mení sociálnu štruktúru spoločnosti. V Spojených štátoch smerujeme k systému dvoch spoločenských vrstiev – jednej, ktorá niečo vlastní a druhej, ktorá nemá nič. Bohatí a chudobní. 'Ľudia s majetkom a vzdelaním dosahujú relatívne vysoký príjem. Tí, ktorí nemajú nič, sú z veľkej časti aj tými, ktorí nemajú dokončené vzdelanie.' A náš súčasný školský systém vedie k tomu, že sa tento rozdiel stále viac zväčšuje a že rastie rozdiel medzi príjmami tých, ktorí sú hore a ktorí sú dole. To je vzhľadom k duchu a blahu spoločnosti nezdravý vývoj.“

Obrázky s citáty o vzhľade