Citáty o vzdelanie


Napoleon Bonaparte foto
Napoleon Bonaparte 83
francúzsky panovník, vojenský a politický vodca 1769 – 1821
„Hlupák má jednu veľkú výhodu pred človekom vzdelaným - je sám so sebou spokojný.“

 Seneca foto
Seneca 370
rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 – 65 n. l.
„Učíme sa pre život, nie pre školu.“


John Lennon foto
John Lennon 13
britský hudobník 1940 – 1980
„Keď som mal 5 rokov, mamička mi povedala, že kľúčom života je šťastie. Keď som prišiel do školy, učiteľka sa ma spýtala, čím chcem byť, keď vyrastiem. Povedal som "šťastný". Povedala mi, že som nerozumel otázke. Ja som povedal, že ona nerozumie životu.“

Leonardo Da Vinci foto
Leonardo Da Vinci 41
taliansky renesančný mudrc 1452 – 1519
„Chváľ viac dobrý charakter bez vzdelania, ako vzdelanie bez charakteru.“

John Cage foto
John Cage 1
americký avantgardný skladateľ 1912 – 1992
„Vysoká škola: dvesto ľudí prečíta tú istú knihu. Zásadná chyba. Dvesto ľudí by mohlo prečítať dvesto kníh.“

Mark Twain foto
Mark Twain 146
americký autor a humorista 1835 – 1910
„Nikdy som nedopustil, aby škola stála v ceste môjmu vzdelaniu.“

 Süleyman I. foto
Süleyman I. 2
sultán Osmanskej ríše 1494 – 1566
„Život je škola, v ktorej neúspech je lepším učiteľom ako úspech.“

Jn Smrek foto
Jn Smrek 3
československý básnik 1898 – 1982
„Zavše mám pocit, že o čo viac je vedy v školách, o to menej jej je v hlavách tých, čo školu opúšťajú.“


Lev Nikolajevič Tolstoj foto
Lev Nikolajevič Tolstoj 204
ruský spisovateľ 1828 – 1910
„Povinná školská dochádzka je najlepší spôsob, ako zotročiť spoločnosť.“

Jim Rohn foto
Jim Rohn 8
americký motivačný rečník 1930 – 2009
„Bežné vzdelanie Vám zarućí prežitie, bohatstvo Vám však zabezpečí samovzdelávanie.“

Albert Einstein foto
Albert Einstein 206
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 – 1955
„Zdá sa mi že idea osobného boha je antropologický koncept, ktorý nemôžem brať vážne. Takisto si neviem predstaviť nejakú vôľu alebo cieľ mimo ľudskej sféry... Veda bola obvinená z podrývania morálky, ale toto obvinenie je nespravodlivé. Ľudské etické správanie by malo byť založené na pochopení, vzdelaní a sociálnych väzbách a potrebách; žiadny náboženský základ nie je potrebný. Človek by na tom bol dosť biedne keby musel byť ovládaný strachom z trestu a nádejou na odmenu po smrti.“

George Santayana foto
George Santayana 9
španielsko-americký filozof 20.storočia spájaný s pragma... 1863 – 1952
„Dieťa vzdelávané iba školou je nevzdelané dieťa.“


Bing Crosby foto
Bing Crosby 1
americký spevák a herec 1903 – 1977
„Sexuálna výchova v škole by bola dobrá vec, ale deťom by sa z tohto predmetu nemali dávať domáce úlohy.“

Christian Friedrich Hebbel foto
Christian Friedrich Hebbel 77
nemecký básnik a dramatik 1813 – 1863
„Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života.“

 Seneca foto
Seneca 370
rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 – 65 n. l.
„Jedlo je pokrmom tela, vzdelanie pokrmom ducha.“

Marcus Tullius Cicero foto
Marcus Tullius Cicero 439
rímsky filozof a štátnik -106 – -43 pr. n. l.
„Pre učeného a vzdelaného človeka žiť znamená premýšľať.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 116 citátov

Obrázky s citáty o vzdelanie