Citáty o vôli


Páter Pio foto
Páter Pio 21
taliansky svätec, kňaz, stigmatik a mystik 1887 – 1968
„Naše najkrajšie Krédo je to, ktoré odriekame v čase temnôt, v hodine sebaobetovania a bolesti, v maximálnom vypätí nepoddajnej vôle plniť to, čo je dobré.“

Edith Piaf foto
Edith Piaf 12
francúzska speváčka 1915 – 1963
„Celý náš život je zhlukom náhod, šťastných či nešťastných, proti ktorým je ľudská vôľa takmer bezmocná.“


 Molière foto
Molière 68
francúzsky dramatik a herec 1622 – 1673
„Veľkým znakom lásky je podľahnúť vôli tomu, koho milujeme.“

František Saleský foto
František Saleský 116
francúzsky biskup, svätý, spisovateľ 1567 – 1622
„Ovocím činnosti srdca a citov sú dobré a účinné predsavzatia a rozhodnutia vôle. Nezostavaj dlho pri citoch, ale usiluj sa ich pretvoriť na jasné a konkrétne rozhodnutia.“

Blaise Pascal foto
Blaise Pascal 128
francúzsky matematik, fyzik, vynálezca, spisovateľ a kres... 1623 – 1662
„Kvapka lásky je viac než oceán vôle a rozumu.“

Victor Hugo foto
Victor Hugo 83
francúzsky básnik, prozaik a dramatik 1802 – 1885
„Ľuďom nechýba sila, ale vôľa.“

 Matka Tereza foto
Matka Tereza 158
rímsko-katolícka mníška 1910 – 1997
„Mnoho ľudí sa veľmi zaujíma o deti v Indii a Afrike, kde ich veľa umiera na podvýživu, hlad atď. Ale milióny iných umierajú z vôle svojej vlastnej matky. A v tom je dnes najväčšia prekážka mieru: lebo ak je matka schopná a ochotná zabiť vlastné dieťa, čo bráni tomu, aby som zabil ja teba a ty mňa? Medzi tým nie je žiadny rozdiel.“

Albert Einstein foto
Albert Einstein 206
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 – 1955
„Zdá sa mi že idea osobného boha je antropologický koncept, ktorý nemôžem brať vážne. Takisto si neviem predstaviť nejakú vôľu alebo cieľ mimo ľudskej sféry... Veda bola obvinená z podrývania morálky, ale toto obvinenie je nespravodlivé. Ľudské etické správanie by malo byť založené na pochopení, vzdelaní a sociálnych väzbách a potrebách; žiadny náboženský základ nie je potrebný. Človek by na tom bol dosť biedne keby musel byť ovládaný strachom z trestu a nádejou na odmenu po smrti.“


 Sókratés foto
Sókratés 68
klasický grécky filozof z Atén -469 – -399 pr. n. l.
„Ľudia konajú zlo iba z neznalosti, nikto nie je zlý z vlastnej vôle.“

 Ján Pavol II. foto
Ján Pavol II. 118
264. pápež katolíckej cirkvi 1920 – 2005
„Ten, kto sa aj utrpením snaží plniť Božiu vôľu, je užitočný aj pre blížneho. Aj keď je ochromený vo vonkajšej činnosti, aj keď je uzavretý vo svojej samote, vyžaruje okolo seba vlnu duchovného svetla, z ktorého môžu mnohí čerpať.“

Josemaría Escrivá de Balaguer foto
Josemaría Escrivá de Balaguer 52
španielsky teológ 1902 – 1975
„Modlitba je pokora človeka pred Bohom; viera je pokora rozumu, ktorý sa vzdáva vlastnej mienky; poslušnosť je pokora vôle z lásky k Bohu; čistota je pokora tela podrobujúceho sa duchu; umŕtvovanie je pokora zmyslov; pokánie je pokora všetkých vášní, prinesených ako obeta Pánovi.“

 Lao-c' foto
Lao-c' 68
čínsky filozof -604
„Spoznať iné - to je poznanie, spoznať seba - to je osvietenie! Zvíťaziť nad inými - to je sila, zvíťaziť nad sebou - to je mohutnosť! Vedieť sa uspokojiť - to je pravé bohatstvo, byť neochabujúci vo svojom konaní - to je pravá vôľa! Nevzdávať sa toho, akým mám byť - to je vytrvalosť! A potom zomrieť a nepominúť - to je dlhovekosť!“


Thomas Stafford Cardinal Williams 12
arcibiskup z Wellingtonu 1930
„Zviera nie je slobodné, a to ani vtedy, keď sa voľne vznáša vo vzduchu alebo sa slobodne pohybuje v lesoch. Voda vždy tečie dole kopcom. Ľudská sloboda nie je intelektuálna ani telesná, ale je slobodou vôle, ktorou ovládame svoje vlastné konanie. Ľudský skutok je slobodný skutok.“

Thomas Jefferson foto
Thomas Jefferson 15
3. Prezident Spojených štátov amerických 1743 – 1826
„Všetko, čo potrebuje tyrania, aby získala pevnú pôdu pod nohami, je, aby ľudia dobrej vôle zostali ticho.“

Jn chryzostom Korec foto
Jn chryzostom Korec 20
slovenský jezuita, kardinál a spisovateľ 1924 – 2015
„Keď som chodil unavený z továrne do továrne, nepokladal som to za kliatbu. Keď ma uväznili, ani to som nepokladal za kliatbu. Nehovoril som si síce, že je to Božia vôľa. Stačilo mi, keď som si mohol povedať, že je to Božie dopustenie, teda niečo, o čom Boh vie. A dúfal som proti ľudskej nádeji nádejou, ktorá vyplýva z viery.“

Ján XXIII. foto
Ján XXIII. 60
261. pápež katolíckej cirkvi 1881 – 1963
„Aj uprostred nevyhnutných ťažkostí nech sa každý ustavične úplne odovzdáva do Božej vôle, v istote, že niet slzy, ktorú by Pán nevidel, ani vzdychu srdca, ktorý by nepočul, ani obety, ktorú by on nepoznal.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 184 citátov

Obrázky s citáty o vôli