Citáty o vôli

Luigi Giussani foto
Luigi Giussani 15
rímskokatolícky kňaz a pedagóg 1922 – 2005
„Boh odmieňa vernosť toho, kto od neho všetko prijíma, kto zostáva ochotný a otvorený voči jeho vôli. Keď sa človek naučí lekciu viery, totiž uspôsobí sa na Božie cesty, vtedy prichádza Boh ako anjel, čo zachránil Izáka pre Abraháma. Prichádza ako osoba, aby nás voviedol do svojej spoločnosti.“

Marcus Tullius Cicero foto
Marcus Tullius Cicero 438
rímsky filozof a štátnik -106 – -43 pr. n. l.
„Zákon nie je nič iné ako jasný a z vôle bohov daný poriadok, ktorý odporúča konať čestne a zakazuje opak; Zákon nie je nič iné ako správny a z nebies vzatý rozum, ktorý prikazuje veci počestné a zakazuje opačné.“


František Saleský foto
František Saleský 116
francúzsky biskup, svätý, spisovateľ 1567 – 1622
„Nič tak neosvecuje rozum a nehýbe vôľu ako modlitba, najmä rozjímavá, keď ju konáme s celým srdcom.“

Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe 433
nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 – 1832
„Deti nemôžeme stvárňovať podľa svojej vôle. Musíme ich mať, milovať a vychovávať čo najlepšie a inak ich nechať napokoji.“

Edith Piaf foto
Edith Piaf 12
francúzska speváčka 1915 – 1963
„Celý náš život je zhlukom náhod, šťastných či nešťastných, proti ktorým je ľudská vôľa takmer bezmocná.“

 Matka Tereza foto
Matka Tereza 157
rímsko-katolícka mníška 1910 – 1997
„Mnoho ľudí sa veľmi zaujíma o deti v Indii a Afrike, kde ich veľa umiera na podvýživu, hlad atď. Ale milióny iných umierajú z vôle svojej vlastnej matky. A v tom je dnes najväčšia prekážka mieru: lebo ak je matka schopná a ochotná zabiť vlastné dieťa, čo bráni tomu, aby som zabil ja teba a ty mňa? Medzi tým nie je žiadny rozdiel.“

Jean Maria Vianney foto
Jean Maria Vianney 27
francúzsky kňaz a svätec 1786 – 1859
„Nedokážeme pochopiť, akú veľkú moc má čistá duša nad dobrým Bohom. Nie ona plní Božiu vôľu, ale Boh plní jej.“

Albert Einstein foto
Albert Einstein 204
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 – 1955
„Zdá sa mi že idea osobného boha je antropologický koncept, ktorý nemôžem brať vážne. Takisto si neviem predstaviť nejakú vôľu alebo cieľ mimo ľudskej sféry... Veda bola obvinená z podrývania morálky, ale toto obvinenie je nespravodlivé. Ľudské etické správanie by malo byť založené na pochopení, vzdelaní a sociálnych väzbách a potrebách; žiadny náboženský základ nie je potrebný. Človek by na tom bol dosť biedne keby musel byť ovládaný strachom z trestu a nádejou na odmenu po smrti.“


Stephen Hawking foto
Stephen Hawking 12
britský teoretický fyzik, kozmológ 1942
„Vôľa človeka je pre prežitie dôležitejšia, ako všetky medicínske poznatky.“

Victor Hugo foto
Victor Hugo 83
francúzsky básnik, prozaik a dramatik 1802 – 1885
„Ľuďom nechýba sila, ale vôľa.“

Friedrich Nietzsche foto
Friedrich Nietzsche 143
nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a kl... 1844 – 1900
„Akonáhle sa človek rozhodne uzavrieť aj tomu najlepšiemu proti argumentu, je to znamenie silného charakteru. Teda príležitostnou vôľou k hlúpostiam.“

Antoine de Saint-Exupéry foto
Antoine de Saint-Exupéry 148
francúzsky spisovateľ a pilot 1900 – 1944
„Láska je prejavom vôle, zahrňuje úmysel a čin.“


Arthur Schopenhauer foto
Arthur Schopenhauer 83
nemecký filozof 1788 – 1860
„Vôľa je silný slepec, ktorý nesie na ramenách chromého vidiaceho.“

John Irving foto
John Irving 1
americký románopisec a scenárista 1942
„Ľudská pamäť je príšera; človek zabúda - pamäť nikdy. Všetky spomienky ukladá. Niektoré veci pre nás odkladá, iné pred nami ukrýva - po čase ich vyvoláva do nášho vedomia úplne podľa vlastnej vôle. Človek si myslí, že má pamäť, ale ona má jeho!“

Christian Friedrich Hebbel foto
Christian Friedrich Hebbel 77
nemecký básnik a dramatik 1813 – 1863
„Príroda dala človeku silu vôle, aby si sám pomohol ďalej, keď ho nechá asi v polceste padnúť.“

  Konfucius foto
Konfucius 122
čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -550 – -478 pr. n. l.
„V pätnástich rokoch sa môj duch zaoberal štúdiom. V tridsiatke som nadobudol pevné názory. V štyridsiatke som prestal pochybovať. V päťdesiatke som poznal vôľu nebies. V šesťdesiatke bolo moje ucho spoľahlivým nástrojom na prijímanie právd. V sedemdesiatich môžem nasledovať túžby môjho srdca bez toho, aby som porušoval akékoľvek pravidlá.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 182 citátov

Obrázky s citáty o vôli