Citáty o viere

Kurt Cobain foto
Kurt Cobain 3
americký hudobník a umelec 1967 – 1994
„Milovať znamená veriť tomu druhému a mať k nemu dôveru. Veriť v jeho skryté sily, v život, ktorý má v sebe. Znamená človekovo rozumné rozhodnutie sa ísť odvážne cestou bez ohľadu na čas, nie iba sto dní, ani tisíc, ba ani desaťtisíc, ale s vidinou, že tá púť bude trvať navždy.“

Albert Einstein foto
Albert Einstein 204
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 – 1955
„Každý je génius, no ak súdite rybu podľa jej schopnosti šplhať sa po stromoch, prežije celý svoj život vo viere, že je hlúpa.“


Lev Nikolajevič Tolstoj foto
Lev Nikolajevič Tolstoj 204
ruský spisovateľ 1828 – 1910
„Hlavnou príčinou zlého života býva falošná viera.“

Mark Twain foto
Mark Twain 146
americký autor a humorista 1835 – 1910
„Náboženstvo znamená veriť, že všetko, čo vieme, nie je pravda.“

Albert Einstein foto
Albert Einstein 204
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 – 1955
„Veda bez viery je chromá, viera bez vedy je slepá.“

Friedrich Schiller foto
Friedrich Schiller 65
nemecký básnik, filozof, historik a dramatik 1759 – 1805
„Inteligentní ľudia vedia, že sa dá veriť len polovici toho, čo počujú. Veľmi inteligentní vedia, ktorej polovici.“

Max picard foto
Max picard 2
švajčiarsky spisovateľ 1888 – 1965
„Mlčanie je prirodzený základ, na ktorom sa utvára nadprirodzenosť viery.“

 František z Assisi foto
František z Assisi 20
katolícky svätec a zakladateľ františkánskeho rádu 1182 – 1226
„Pane, urob ma nástrojom tvojho pokoja. Tam, kde je nenávisť, daj nech prinášam lásku; tam, kde je urážka, nech prinášam odpustenie; tam, kde je pochybnosť, vieru; tam, kde je zúfalstvo, nádej; tam, kde je tma, svetlo; tam, kde je smútok, radosť. Ó, Božský učiteľ daj, nech sa nesnažím byť povzbudzovaný, ale radšej nech povzbudzujem; byť pochopený, ale radšej nech pochopím; byť milovaný, ale radšej nech milujem. Pretože v dávaní prijímame; v odpustení dostávame odpustenie; v smrti sa rodíme do večného života.“


Pavel Kosorin foto
Pavel Kosorin 107
český humorista 1964
„Hlavou múr neprerazíš - ale môžeš ju premiestniť vierou.“

Jaroslav Vrchlický foto
Jaroslav Vrchlický 13
český básnik, dramatik, publicista a prekladateľ 1853 – 1912
„Veľa dokáže sila duše, veľa viera a nádej, no všetko dokáže iba láska.“

 Svatý Tomáš Akvinský foto
Svatý Tomáš Akvinský 38
taliansky dominikánsky kňaz rímskokatolíckej cirkvi 1225 – 1274
„Rozum vlastní nebezpečné, otravné ostne, ktoré mu treba nebadane vytiahnuť a potom ho už možno zapojiť do služieb viery.“

 Svatý Tomáš Akvinský foto
Svatý Tomáš Akvinský 38
taliansky dominikánsky kňaz rímskokatolíckej cirkvi 1225 – 1274
„Viera stojí nad rozumom.“


 Svatý Tomáš Akvinský foto
Svatý Tomáš Akvinský 38
taliansky dominikánsky kňaz rímskokatolíckej cirkvi 1225 – 1274
„Boh má právo nielen na vonkajší kult, ale aj - a na prvom mieste - na vnútorný kult viery, nádeje a lásky.“

Thomas Stearns Eliot foto
Thomas Stearns Eliot 15
anglický autor 20. storočia 1888 – 1965
„Kde je múdrosť, ktorú sme stratili vo vedomostiach? Kde sú vedomosti, ktoré sme stratili v informáciách? Iba bezbožní ľudia sa pohoršujú nad rúhaním. Rúhanie je príznakom viery.“

Marcus Tullius Cicero foto
Marcus Tullius Cicero 438
rímsky filozof a štátnik -106 – -43 pr. n. l.
„Odvážny človek je plný viery.“

Karl Ludwig Borne foto
Karl Ludwig Borne 82
nemecký spisovateľ 1786 – 1837
„Čo je aj ten najšťastnejší človek bez viery? Krásny kvet v pohári vody, bez koreňov a trvania.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 232 citátov

Obrázky s citáty o viere