Citáty o viere


 Matka Tereza foto
Matka Tereza 158
rímsko-katolícka mníška 1910 – 1997
„Na začiatku som si myslela, že musím obracať ľudí na vieru. Medzičasom som sa naučila, že mojou úlohou je milovať. A láska obráti, koho chce...“

Johann Heinrich Pestalozzi foto
Johann Heinrich Pestalozzi 14
švajčiarsky pedagóg a reformátor vzdelávania 1746 – 1827
„Viera je láska. A tam, kde je láska, Boh si stavia svoj príbytok.“


Albert Einstein foto
Albert Einstein 206
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 – 1955
„Každý je génius, no ak súdite rybu podľa jej schopnosti šplhať sa po stromoch, prežije celý svoj život vo viere, že je hlúpa.“

Charles Spurgeon foto
Charles Spurgeon 9
britský kazateľ, autor, pastor, evanjelik 1834 – 1892
„Viera nás robí v slabostiach silnými, v chudobe bohatými, v smrti živými.“

Lev Nikolajevič Tolstoj foto
Lev Nikolajevič Tolstoj 204
ruský spisovateľ 1828 – 1910
„Keď ťa napadne, že všetko to, čo si myslel o Bohu, je prevrátené a žiadny Boh nie je, nestrachuj sa nad tým. Stáva sa to každému. Nemysli si však, že tvoja neviera pochádza z toho, že Boh neexistuje, lebo keď už neveríš v Boha, v ktorého si skôr veril, je to preto, že v tvojej viere bolo niečo pochybné a musíš sa viac snažiť lepšie pochopiť to, čo voláš Bohom.
Keď divoch prestane veriť vo svojho dreveného Boha, neznamená to, že Boh neexistuje, ale iba že nie je z dreva.“

Ján Sucháň foto
Ján Sucháň 1
slovenský rímskokatolícky kňaz
„Viera vedie k úprimnosti k sebe samému a k odvahe bojovať.“

Lev Nikolajevič Tolstoj foto
Lev Nikolajevič Tolstoj 204
ruský spisovateľ 1828 – 1910
„Nazdávať sa, že tá istá viera zodpovedá všetkým dobám a nemusí sa meniť, je rovnako naivné, ako si myslieť, že detské rozprávky sú celkom pravdivé. - Neboj sa nevedomosti, ale boj sa lživých vedomostí. Práve z nich pramení všetko zlo na svete.“

 Ján Pavol II. foto
Ján Pavol II. 118
264. pápež katolíckej cirkvi 1920 – 2005
„Kráčajte vždy vo svetle a v sile vzkrieseného Krista. Buďte silní v nádeji a v láske k Bohu a blížnemu. Zachovajte si svoje vzácne slovenské tradície a svoje dedičstvo viery.“


Albert Einstein foto
Albert Einstein 206
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 – 1955
„Veda bez viery je chromá, viera bez vedy je slepá.“

 Ján Pavol II. foto
Ján Pavol II. 118
264. pápež katolíckej cirkvi 1920 – 2005
„Kresťanská viera neponúka hotové riešenia na zložité problémy súčasnej spoločnosti. Ponúka však hlboké preniknutie do poznania ľudskej prirodzenosti a jej potrieb a vyzýva podávať pravdu s láskou.“

 Ján Pavol II. foto
Ján Pavol II. 118
264. pápež katolíckej cirkvi 1920 – 2005
„Vieru v Boha, ktorý sa vtelením stal spoločníkom na našom putovaní, treba ohlasovať všade, zvlášť na našich cestách a medzi našimi domami, ako prejav našej vďačnej lásky a prameň nevyčerpateľného požehnania.“

Romano Guardini foto
Romano Guardini 47
nemecký teológ a kňaz 1885 – 1968
„Mlčať neznamená iba nehovoriť. To dokáže i zviera a ešte väčšmi skala!“


Anton Srholec foto
Anton Srholec 32
slovenský politický väzeň, spisovateľ a rímskokatolícky kňaz 1929 – 2016
„Neopovážim sa agitovať pre "chodenie do kostola". Už dávno to prestalo byť ukazovateľom viery.“

Mahátma Gándhí foto
Mahátma Gándhí 61
vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad ... 1869 – 1948
„Viera je určitým druhom šiesteho zmysle, ktorý začne pôsobiť vtedy, keď zlyhá rozum.“

Kurt Cobain foto
Kurt Cobain 23
americký hudobník a umelec 1967 – 1994
„Milovať znamená veriť tomu druhému a mať k nemu dôveru. Veriť v jeho skryté sily, v život, ktorý má v sebe. Znamená človekovo rozumné rozhodnutie sa ísť odvážne cestou bez ohľadu na čas, nie iba sto dní, ani tisíc, ba ani desaťtisíc, ale s vidinou, že tá púť bude trvať navždy.“

Ján XXIII. foto
Ján XXIII. 60
261. pápež katolíckej cirkvi 1881 – 1963
„S krídlami viery a modlitby pozdvihnime sa vždy bližšie k Pánovi. Takýmto spôsobom bude ľahké zosúladiť plynutie času s nadprirodzeným životom.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 233 citátov

Obrázky s citáty o viere