Citáty o veku

„Čím som starší, tým väčšmi pochybujem o tom, že múdrosť prichádza vekom.“

Pablo Picasso foto
Pablo Picasso 42
španielsky maliar, sochár, grafik, keramik a scénograf 1881 – 1973
„Životná múdrosť je dopúšťať sa v každom období života len tých omylov, ktoré sú v súlade s vekom.“


Sigurd Hoel foto
Sigurd Hoel 1
1890 – 1960
„Štatisticky je zistené, že na jedného muža, ktorý dosiahne veku 85 rokov pripadá 7 žien - vtedy je už bohužiaľ neskoro.“

Ján Mikolaj foto
Ján Mikolaj 2
slovenský minister školstva 1953
„Boli sme lotri, ako každý iný v tom veku. Normálni chalani.“

Pam Brown 13
austrálska poetka 1948
„Vnútri každej štíhlej krásnej dievčiny je tučná ženská stredného veku, ktorá čaká, kedy sa prederie von.“

Publius Ovidius Naso foto
Publius Ovidius Naso 132
rímsky básnik -43 – 17 n. l.
„Počestnosť sa dočká dlhého veku.“

Francis Bacon foto
Francis Bacon 104
anglický filozof, štátnik, vedec, právnik a autor 1561 – 1626
„Ženy sú milenky mladých mužov, družky stredného veku a ošetrovateľky starcov.“

János Esterházy foto
János Esterházy 8
československý člen československého národného parlamentu... 1901 – 1957
„Slovenský snem 15. mája 1942 prerokoval návrh zákona o vysťahovaní židov. Pred zahájením schôdze som vyhľadal predsedu snemu Dr. Martina Sokola a povedal som mu nasledovné: Keď ma zvolili za poslanca slovenského snemu, na prvej schôdzi sme sa zaviazali k najsvedomitejšiemu plneniu svojich poslaneckých povinností. Návrh zákona o vysťahovaní židov je obsahovo taký, že si ho v žiadnom prípade nemôžem osvojiť a hlasovať zaň. Od svojho najmladšieho veku som mal protižidovskú orientáciu a tú si zachovám do smrti. To však neznamená, že svojim hlasom prispejem k zákonu, ktorý pošliapava všetky ľudské a božie zákony. Pri vysťahovaní židov Slováci vystupujú nie proti náboženstvu, ale proti rase a to je o dôvod viac, prečo budem hlasovať proti návrhu. Maďarstvo tvorí na Slovensku národnostnú menšinu, preto je úplne nemožné, aby prijalo a podporilo návrh zákona, ktorý väčšine dáva právo na to, aby vysídlila menšinu(…) Slovenská vláda sa prednesením svojho návrhu zákona o vysídlení židov vydala po nebezpečnej ceste, lebo tým uznala právo väčšiny jednoducho vystrnadiť menšinu z krajiny. Viem, že návrh zákona nevyhovuje ani mnohým mojim kolegom poslancom, ale nemajú odvahu vzoprieť sa straníckej disciplíne. Ja však ako predstaviteľ tunajších Maďarov vyhlasujem, a to prosím zobrať na vedomie, že som proti návrhu zákona, lebo ako Maďar, kresťan a katolík, považujem tento návrh za bezbožný a neľudský.“


Andrej Kiska foto
Andrej Kiska 45
prezident Slovenskej republiky 1963
„Vyrastal som v kresťanskej rodine. Bol som pokrstený, a tým, že moji rodičia boli učitelia, a nechceli prísť o prácu, tak sme od 68. roku, alebo 67. roku, nemohli chodiť do kostola. Ja som do kostola chodil. Napriek tomu ja som tam chodil s babkou, ktorá bola veľmi silne veriaca. Napríklad prvé sväté prijímanie zorganizovala u nás doma. Prišiel ku nám farár, a odslúžil omšu u nás doma. Aby rodičia neprišli o prácu, tak prvé sväté prijímanie som dostal doma. Neskôr som, keďže ma rodičia neviedli ku kresťanstvu, pretože nechceli so mnou takto otvorene rozprávať, [...] tak sa zo mňa stal ateista. Ja som ako človek, ktorý [...] keď som bol vo veku stredoškoláka, vysokoškoláka, ja som nemal vieru. 'Neskôr som pôsobil v Spojených štátoch.' [...] 'Tam som sa bližšie zoznámil so židovským náboženstvom. Zaujímalo ma, ako funguje, a išiel som do jeho hĺbky. Neskôr, keď som prišiel naspäť z Ameriky, veľmi ma zaujal budhizmus ako taký, a to hlavne silnými črtami.' Tým, že máme pracovať s vlastnou mysľou [...], že tá myseľ, ktorú tu máme, mala by [...], určuje to, či sa momentálne cítime šťastní alebo nešťastní. Takže som sa dosť poctivo, asi štyri alebo päť rokov, tomuto štúdiu venoval. 'A tak, ako ten vývoj išiel ďalej, tak som sa postupne zase vrátil k tým našim základom. Predsa len som sa vrátil k Biblii, a k tomu nášmu Bohu.'“

Jean Cocteau foto
Jean Cocteau 58
francúzsky básnik, prozaik, dramatik, návrhár, manažér a ... 1889 – 1963
„Skutočnú mladosť dosahujeme v zrelom veku.“

Marcus Tullius Cicero foto
Marcus Tullius Cicero 438
rímsky filozof a štátnik -106 – -43 pr. n. l.
„Pochabosť je vlastnosť mladého, rozumnosť staršieho veku.“

George Gordon Byron foto
George Gordon Byron 57
anglický básnik a vedúca osobnosť hnutia romantizmu 1788 – 1824
„Láska je ako choroba. Je nebezpečnejšia, keď sa dostaví v pokročilom veku.“


Charlie Chaplin foto
Charlie Chaplin 40
britský komediálny herec a filmár 1889 – 1977
„Nie je nič ľahšie, ako písať pamäte vo veku, kedy si už človek skoro nič nepamätá.“

Gilbert Keith Chesterton foto
Gilbert Keith Chesterton 90
anglický románopisec tajomstvo a kresťanský obhajcu 1874 – 1936
„Heraldika pokory je nepomerne bohatšia ako heraldika pýchy. Sv. František považoval všetky veci, ktoré Boh daroval, za niečo drahocenné, jedinečné, za šľachtické erby, ktoré sa dávali len rovnocenným. Z veľkej hĺbky jeho osudovej kapitulácie toto umenie vyrástlo vyššie ako najvznešenejšie tituly feudálneho veku.“

Milton Friedman foto
Milton Friedman 15
americký ekonóm, štatistik a spisovateľ 1912 – 2006
„S úctou k platom učiteľov, hlavný problém nespočíva v tom, že by v priemere boli príliš nízke – v priemere môžu byť tiež príliš vysoké – ale v ich prílišnej uniformite a strnulosti. Zlí učitelia sú značne preplácaní a dobrí učitelia sú značne nedoplácaní. Platové tabuľky majú sklon byť uniformné a určované podstatne viac vekom, získanými titulmi a certifikátmi než zásluhami.“

William Makepeace Thackeray foto
William Makepeace Thackeray 14
románopisec 1811 – 1863
„Stretnúť mladý pár takých, ktorí sa skutočne majú radi, je zriedkavé. No stretnúť pár milujúcich sa v pokročilom veku, to je to najkrajšie na svete.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 53 citátov