Citáty o vede


Milan Lasica foto
Milan Lasica 17
slovenský humorista, dramatik, spisovateľ - románopisec, ... 1940
„Pekne ste to povedali. Tak ľudsky. Prosto. Aby tomu porozumel aj kandidát vied.“

Hermann Weyl foto
Hermann Weyl 1
nemecký matematik 1885 – 1955
„Matematika je veda o nekonečne, jej cieľom je, aby človek, ktorý je konečný, vystihol nekonečno pomocou znakov.“


Mahátma Gándhí foto
Mahátma Gándhí 61
vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad ... 1869 – 1948
„Veci, ktoré nás zničia: politika bez princípu, potešenia bez svedomia, bohatstvo bez práce, poznanie bez charakteru, podnikanie bez morálky, veda bez ľudskosti a zbožná úcta bez ochoty obetovať sa.“

Albert Einstein foto
Albert Einstein 206
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 – 1955
„Veda bez viery je chromá, viera bez vedy je slepá.“

Albert Einstein foto
Albert Einstein 206
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 – 1955
„Za svoj dlhý život som pochopil jedno - keď tak objektívne pozerám, tak naša veda je v plienkach a je veľmi jednoduchá, ale je to to najlepšie čo vôbec máme.“

Jn Smrek foto
Jn Smrek 3
československý básnik 1898 – 1982
„Zavše mám pocit, že o čo viac je vedy v školách, o to menej jej je v hlavách tých, čo školu opúšťajú.“

Isaac Asimov foto
Isaac Asimov 25
americký autor 1920 – 1992
„Najsmutnejší aspekt dnešného života je, že veda získava poznatky oveľa rýchlejšie, ako spoločnosť nadobúda múdrosť.“

Albert Einstein foto
Albert Einstein 206
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 – 1955
„Najkrajší a najhlbší pocit aký môže človek zažiť je spoznať tajomno. To je základným princípom náboženstva, rovnako tak ako všetkého seriózneho úsilia v umení a vo vede.“


Albert Einstein foto
Albert Einstein 206
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 – 1955
„Zdá sa mi že idea osobného boha je antropologický koncept, ktorý nemôžem brať vážne. Takisto si neviem predstaviť nejakú vôľu alebo cieľ mimo ľudskej sféry... Veda bola obvinená z podrývania morálky, ale toto obvinenie je nespravodlivé. Ľudské etické správanie by malo byť založené na pochopení, vzdelaní a sociálnych väzbách a potrebách; žiadny náboženský základ nie je potrebný. Človek by na tom bol dosť biedne keby musel byť ovládaný strachom z trestu a nádejou na odmenu po smrti.“

Edmondo De Amicis foto
Edmondo De Amicis 10
taliansky spisovateľ 1846 – 1908
„Láska je jediný druh vedy, ktorá sa celkom dobre zaobíde bez konverzácie.“

Albert Einstein foto
Albert Einstein 206
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 – 1955
„Je trvalou zásluhou vedy, že pôsobením na mysle ľudí premohla neistotu človeka voči sebe samému a voči prírode.“

Isaac Asimov foto
Isaac Asimov 25
americký autor 1920 – 1992
„Najsmutnejší aspekt dnešného života je, že veda získava poznatky oveľa rýchlejšie, ako spoločnosť nadobúda múdrosť. en: The saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge faster than society gathers wisdom.“


Albert Einstein foto
Albert Einstein 206
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 – 1955
„Najkrajšie, čo môžeme prežívať, je tajomnosť. To je základný pocit, ktorý stojí pri kolíske pravého umenia vedy.“

Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe 433
nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 – 1832
„Nielen samotné umenie a veda, aj trpezlivosť chce byť pri diele.“

Carl Friedrich Gauß foto
Carl Friedrich Gauß 5
nemecký matematik a fyzikálny vedec 1777 – 1855
„Matematika je kráľovnou všetkých vied, teória čísel je kráľovnou matematiky.“

Albert Einstein foto
Albert Einstein 206
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 – 1955
„Základné myšlienky vedy sú väčšinou jednoduché a pravidlá sa dajú reprodukovať jazykom, ktorý je zrozumiteľný každému.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 107 citátov