Citáty o vede

Albert Einstein foto
Albert Einstein 204
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 – 1955
„Veda bez viery je chromá, viera bez vedy je slepá.“

Albert Einstein foto
Albert Einstein 204
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 – 1955
„Za svoj dlhý život som pochopil jedno - keď tak objektívne pozerám, tak naša veda je v plienkach a je veľmi jednoduchá, ale je to to najlepšie čo vôbec máme.“


Albert Einstein foto
Albert Einstein 204
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 – 1955
„Zdá sa mi že idea osobného boha je antropologický koncept, ktorý nemôžem brať vážne. Takisto si neviem predstaviť nejakú vôľu alebo cieľ mimo ľudskej sféry... Veda bola obvinená z podrývania morálky, ale toto obvinenie je nespravodlivé. Ľudské etické správanie by malo byť založené na pochopení, vzdelaní a sociálnych väzbách a potrebách; žiadny náboženský základ nie je potrebný. Človek by na tom bol dosť biedne keby musel byť ovládaný strachom z trestu a nádejou na odmenu po smrti.“

Albert Einstein foto
Albert Einstein 204
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 – 1955
„Základné myšlienky vedy sú väčšinou jednoduché a pravidlá sa dajú reprodukovať jazykom, ktorý je zrozumiteľný každému.“

Albert Einstein foto
Albert Einstein 204
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 – 1955
„Najkrajší a najhlbší pocit aký môže človek zažiť je spoznať tajomno. To je základným princípom náboženstva, rovnako tak ako všetkého seriózneho úsilia v umení a vo vede.“

Albert Einstein foto
Albert Einstein 204
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 – 1955
„Najkrajšie, čo môžeme prežívať, je tajomnosť. To je základný pocit, ktorý stojí pri kolíske pravého umenia vedy.“

Carl Friedrich Gauß foto
Carl Friedrich Gauß 5
nemecký matematik a fyzikálny vedec 1777 – 1855
„Matematika je kráľovnou všetkých vied, teória čísel je kráľovnou matematiky.“

Ján smrek foto
Ján smrek 3
československý básnik 1898 – 1982
„Zavše mám pocit, že o čo viac je vedy v školách, o to menej jej je v hlavách tých, čo školu opúšťajú.“


Bertolt Brecht foto
Bertolt Brecht 66
nemecký básnik, dramatik, divadelný režisér 1898 – 1956
„Cieľom vedy nie je otvárať dvere nekonečnej múdrosti, ale vyčítať hranice nekonečnému omylu.“

Lev Nikolajevič Tolstoj foto
Lev Nikolajevič Tolstoj 204
ruský spisovateľ 1828 – 1910
„Zo všetkých vied, ktoré človek môže a musí ovládať, tou hlavnou je umenie žiť tak, aby spáchal čo najmenej zlého a urobil čo najviac dobrého.“

Thomas More foto
Thomas More 6
anglický renesančný humanista 1478 – 1535
„Láska je veda, ktorá nevyžaduje žiadne vysvetľovanie.“

Anita Roddick foto
Anita Roddick 1
podnikateľka, zakladateľka The Body Shop 1942 – 2007
„Biznis nie je finančná veda... znamená vytvorenie produktu alebo služby, ktorá bude taká dobrá, že ľudia budú ochotní za ňu platiť.“


Wieslaw Brudzinski 70
1920 – 1996
„Cesta od slov k činům vede u někoho přes milióny slov.“

Tomáš Janovic foto
Tomáš Janovic 50
slovenský básnik, dramatik, spisovateľ a textár 1937
„Vo vede nie je až tak dôležité získať nové fakty, dôležitejšie je objaviť nové spôsoby premýšľania o nich.“

 Gregor Veľký foto
Gregor Veľký 18
pápež od 590 do 604 540 – 604
„Sväté písmo presahuje všetky vedy už spôsobom reči, lebo tou istou rečou podáva dej i prezrádza tajomstvá.“

Isaac Asimov foto
Isaac Asimov 25
americký autor 1920 – 1992
„Najsmutnejší aspekt dnešného života je, že veda získava poznatky oveľa rýchlejšie, ako spoločnosť nadobúda múdrosť.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 110 citátov

Obrázky s citáty o vede