Citáty o tajomstva


Benjamin Franklin foto
Benjamin Franklin 140
americký autor, politický teoretik, politik, vedúci pošty... 1706 – 1790
„Nič nás nerobí takými osamelými ako naše tajomstvá.“

Sophia Loren foto
Sophia Loren 9
talianska herečka 1934
„Varenie je najkrajším vyznaním lásky. S milovaným človekom sa môžete podeliť o také tajomstvá, aké by ste inak vyjadriť nevedeli.“


Antonín Sova foto
Antonín Sova 1
český básnik a spisovateľ 1864 – 1928
„Hľadať ľudí, ktorých by ste milovali... to je tajomstvo a úspech celého života.“

Jan Werich foto
Jan Werich 107
český herec, dramatik a spisovateľ 1905 – 1980
„Celé tajomstvo a snáď jediný recept na šťastie je mať rád ľudí a milovať ich. Kto myslí len na seba, ochudobní iných o seba, ochudobní seba o iných, zakrpatie a zahynie.“

Ralph Waldo Emerson foto
Ralph Waldo Emerson 184
americký filozof, esejista a básnik 1803 – 1882
„Otcom bohatstva je ovládnutie prírody duchom a tajomstvom bohatstva nie je usilovnosť, ani šetrnosť, ale lepšia metóda a lepšie načasovanie, teda to, že sme schopní byť v správnom čase na správnom mieste.“

 Svatý Ambrož foto
Svatý Ambrož 14
biskup v Miláne 339 – 397
„Je ozajstnou úľavou, ak máme niekoho, s kým môžeme zdieľať svoje vnútro, komu môžeme otvoriť srdce a zveriť mu svoje tajomstvá.“

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 482
francúzsky autor memoárov 1613 – 1680
„Láska je najhlbšou ľudskou potrebou, je tým, čo nás robí šťastnými a čo našej existencií dáva zmysel. Lásku je ťažké definovať. Azda sa dá povedať, že pre dušu je to vášeň vládnuť, pre ducha je to sympatia a pre telo skrytá a nežná túžba zmocniť sa po odhalení veľkých tajomstiev toho, koho milujeme.“

 Ján Pavol II. foto
Ján Pavol II. 118
264. pápež katolíckej cirkvi 1920 – 2005
„Tajomstvo príťažlivosti a obdivu, ktoré Kristus, večne Mladý, vyžaruje okolo seba, spočíva v jeho dokonalom spojení s Otcom a v dokonalej obete jeho života. Niet krajšej a väčšej práce, ako stať sa z lásky užitočným pre iných.“


Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 265
írsky spisovateľ a básnik 1854 – 1900
„Tajomstvo lásky je väčšie ako tajomstvo smrti.“

 Ján Pavol II. foto
Ján Pavol II. 118
264. pápež katolíckej cirkvi 1920 – 2005
„Eucharistia je tajomstvom prítomnosti. Prostredníctvom nej sa najvznešenejším spôsobom uskutočňuje Ježišov prísľub, že zostane s nami až do konca sveta.“

 Ján Pavol II. foto
Ján Pavol II. 118
264. pápež katolíckej cirkvi 1920 – 2005
„Pre človeka dneška je modlitba ruženca veľkou pomocou. Prináša pokoj a sústredenosť. Náš život vovádza do Božích tajomstiev a Boha prináša do nášho života.“

Søren Kierkegaard foto
Søren Kierkegaard 29
dánsky filozof a teológ, zakladateľ existencializmu 1813 – 1855
„Znášať utrpenie znamená mať s Bohom spoločné tajomstvo.“


Albert Einstein foto
Albert Einstein 206
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 – 1955
„Dôležité je neprestať klásť otázky. Zvedavosť má svoj vlastný dôvod existencie. Nemôžeme urobiť nič, iba žasnúť, keď uvažujeme o tajomstvách večnosti, života, nádhernej štruktúry reality. Stačí, ak sa každý deň pokúsime pochopiť iba kúsok tohto tajomstva. Nikdy nestrácajte posvätnú zvedavosť.“

Groucho Marx foto
Groucho Marx 8
americký komik 1890 – 1977
„Tajomstvo života je v čestnosti a vo férovom konaní. Ak ich dokážeš sfalšovať, tak si ich vyrobil.“

 Ján Pavol II. foto
Ján Pavol II. 118
264. pápež katolíckej cirkvi 1920 – 2005
„Ženy, ktoré hľadajú pravé kresťanské chápanie ženskosti, môžu čerpať zo slobodnej a aktívnej úlohy, ktorú prijala Mária z Nazareta, Panna a Matka Pána. V nej môžu všetky ženy objaviť "tajomstvo" dôstojného života a dosiahnuť svoju pravú emancipáciu.“

 Seneca foto
Seneca 370
rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 – 65 n. l.
„Príroda nevydáva svoje tajomstvá naraz.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 177 citátov

Obrázky s citáty o tajomstva