Citáty o svetle


Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe 433
nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 – 1832
„Kde je veľa svetla, tam je jasný tieň.“

 Buddha foto
Buddha 48
nepálsky duchovný učiteľ na ktorého učení bol založený Bu... -566 – -483 pr. n. l.
„Buďte svetlom sami sebe“


 Svatý Tomáš Akvinský foto
Svatý Tomáš Akvinský 38
taliansky dominikánsky kňaz rímskokatolíckej cirkvi 1225 – 1274
„Je dokonalejšie svietiť ako svetlo len vidieť.“

Majk Spirit foto
Majk Spirit 10
1984
„Hviezdy, hviezdy, hviezdy svetlo ich života na cestu nám svieti, už navždy a ma ho v sebe každý. To svetlo mám ja, to svetlo máš ty!“

Charles Baudelaire foto
Charles Baudelaire 44
francúzsky básnik 1821 – 1867
„Žena je bytosť, ktorá vrhá najväčší tieň alebo najväčšie svetlo do našich snov.“

 Ján Pavol II. foto
Ján Pavol II. 118
264. pápež katolíckej cirkvi 1920 – 2005
„Kráčajte vždy vo svetle a v sile vzkrieseného Krista. Buďte silní v nádeji a v láske k Bohu a blížnemu. Zachovajte si svoje vzácne slovenské tradície a svoje dedičstvo viery.“

Abraham Lincoln foto
Abraham Lincoln 32
16. prezident Spojených štátov 1809 – 1865
„Takt je schopnosť predstavovať druhých v takom svetle, v akom sa sami radi vidia.“

Carlo Carretto foto
Carlo Carretto 50
taliansky katolícky spisovateľ 1910 – 1988
„Láska, ktorá má požiadavky, bude sa nás vypytovať zvnútra, bude nás znepokojovať, zarmucovať, vyvedie nás z rovnováhy, bude nás obťažovať, odhalí naše povrchnosti, ale nakoniec nás vyvedie na svetlo.“


Albert Schweitzer foto
Albert Schweitzer 31
nositeľ Nobelovej ceny za mier 1875 – 1965
„Jediné, na čom záleží, je usilovať sa o to, aby v nás bolo svetlo a láska.“

Carlos Castaneda foto
Carlos Castaneda 3
peruánsky americký autor 1925 – 1998
„Hľadať slobodu, to je jediná hnacia sila, ktorú poznám. Slobodu odletieť tam do tej nekonečnosti. Slobodu rozplynúť sa, zodvihnúť sa, byť ako planúca svieca, ktorá žiari proti svetlu miliard hviezd a aj napriek tomu zostáva nedotknutá, pretože nikdy nepredstierala, že je niečím väčším než tým, čím naozaj je, totiž obyčajnou sviečkou. “

Anthelme Brillat-Savarin foto
Anthelme Brillat-Savarin 12
francúzsky právnik, politik a spisovateľ 1755 – 1826
„Jedlo bez vína je ako deň bez slnečného svetla.“

„Kvet sa neotvára kliešťami, ale slnečným svetlom.“


Jean De La Fontaine foto
Jean De La Fontaine 22
francúzsky básnik, spisovateľ a fabulista 1621 – 1695
„Vzduch a svetlo uzdravujú, pokoj lieči, ale najlepším balzamom je dobré srdce.“

 Matka Tereza foto
Matka Tereza 158
rímsko-katolícka mníška 1910 – 1997
„Mlčanie nám umožňuje vidieť všetko v inom svetle. Len ten, kto sa naučil mlčať, bude schopný dotknúť sa srdca blížneho.“

 Ján Pavol II. foto
Ján Pavol II. 118
264. pápež katolíckej cirkvi 1920 – 2005
„Soľ i svetlo prispievajú k zlepšeniu kvality vecí. A to je presne to, čo sa očakáva aj od mladých: prispejte skvalitnením seba samých, k skvalitneniu Cirkvi i seba samých.“

 Ján Pavol II. foto
Ján Pavol II. 118
264. pápež katolíckej cirkvi 1920 – 2005
„Ten, kto sa aj utrpením snaží plniť Božiu vôľu, je užitočný aj pre blížneho. Aj keď je ochromený vo vonkajšej činnosti, aj keď je uzavretý vo svojej samote, vyžaruje okolo seba vlnu duchovného svetla, z ktorého môžu mnohí čerpať.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 199 citátov

Obrázky s citáty o svetle