Citáty o svetle

 Erasmus Rotterdamský foto
Erasmus Rotterdamský 38
holandský renesančný humanista, katolícky kňaz a teológ 1469 – 1536
„Prines svetlo a tma zmizne sama od seba.“

 František z Assisi foto
František z Assisi 20
katolícky svätec a zakladateľ františkánskeho rádu 1182 – 1226
„Pane, urob ma nástrojom tvojho pokoja. Tam, kde je nenávisť, daj nech prinášam lásku; tam, kde je urážka, nech prinášam odpustenie; tam, kde je pochybnosť, vieru; tam, kde je zúfalstvo, nádej; tam, kde je tma, svetlo; tam, kde je smútok, radosť. Ó, Božský učiteľ daj, nech sa nesnažím byť povzbudzovaný, ale radšej nech povzbudzujem; byť pochopený, ale radšej nech pochopím; byť milovaný, ale radšej nech milujem. Pretože v dávaní prijímame; v odpustení dostávame odpustenie; v smrti sa rodíme do večného života.“


Ján z Kríža foto
Ján z Kríža 48
španielsky mystik a rímskokatolícky svätec 1542 – 1591
„Viera je pre človeka evidentne temnou nocou, ale iba táto cesta ho privedie k svetlu.“

Anton Srholec foto
Anton Srholec 31
slovenský politický väzeň, spisovateľ a rímskokatolícky kňaz 1929 – 2016
„S námahou, ľútosťou, bolesťou a pokorou musíš v sebe hromadiť a chrániť svetlo. To je zmysel celej tvojej činnosti. Tento svet iné ani nečaká. Ak nie si svetlom, nedávaš nič.“

Pavel Kosorin foto
Pavel Kosorin 107
český humorista 1964
„Prekročiť svoj tieň je možné - stačí vojsť do svetla.“

Majk Spirit foto
Majk Spirit 10
1984
„Hviezdy, hviezdy, hviezdy svetlo ich života na cestu nám svieti, už navždy a ma ho v sebe každý. To svetlo mám ja, to svetlo máš ty!“

 Buddha foto
Buddha 48
nepálsky duchovný učiteľ na ktorého učení bol založený Bu... -566 – -483 pr. n. l.
„Buďte svetlom sami sebe“

 Buddha foto
Buddha 48
nepálsky duchovný učiteľ na ktorého učení bol založený Bu... -566 – -483 pr. n. l.
„Neverte mojim slovám len preto, že ich povedal Budha, ale dobre ich preskúmajte. Buďte sami sebe svetlom.“


Albert Schweitzer foto
Albert Schweitzer 31
nositeľ Nobelovej ceny za mier 1875 – 1965
„Jediné, na čom záleží, je usilovať sa o to, aby v nás bolo svetlo a láska.“

Charles Baudelaire foto
Charles Baudelaire 44
francúzsky básnik 1821 – 1867
„Žena je bytosť, ktorá vrhá najväčší tieň alebo najväčšie svetlo do našich snov.“

Albert Camus foto
Albert Camus 99
francúzsky spisovateľ 1913 – 1960
„Pravda, podobne ako svetlo, oslepuje. Naproti tomu lož je krásne prítmie, ktoré zvýrazní každý predmet.“

Archibald Joseph Cronin foto
Archibald Joseph Cronin 8
škótsky románopisec a lekár 1896 – 1981
„Úsmev je lacnejší ako elektrina a dáva viacej svetla.“


Carlo Carretto foto
Carlo Carretto 50
taliansky katolícky spisovateľ 1910 – 1988
„Keby Boh nejestvoval, museli by sme si ho vymyslieť, pretože bez neho a toho, čo predstavuje, nedokážeme žiť a už pri prvých nárekoch či prvých krokoch máme problémy. Bez viery v Boha by to bolo ako bývať v dome bez strechy alebo čítať bez svetla.“

 Ján Pavol II. foto
Ján Pavol II. 117
264. pápež katolíckej cirkvi 1920 – 2005
„Kristus je náročný, neuspokojí sa s povrchnosťou, nepripúšťa nerozhodnosť. On je jedinou cestou, ktorá vedie k Otcovi. Ten, kto ho nasleduje, nekráča vo temnotách. Kristus je svetlo vašej mladosti a prameň vašej radosti.“

Paulo Coelho foto
Paulo Coelho 54
brazílsky textár a spisovateľ 1947
„Úsmev je lacnejší a dáva viac svetla ako elektrina.“

„Úsmev je svetlo, ktoré pri pohľade do očí naznačí, že srdce je doma.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 197 citátov

Obrázky s citáty o svetle