Citáty o priateľstve strana 4

 Epikúros ze Samu foto
Epikúros ze Samu 43
staroveký grécky filozof -341 – -269 pr. n. l.
„Zo všetkých ciest, ktoré vedú k dosiahnutiu šťastia v živote žiadna nie je taká účinná a sladká ako priateľstvo.“

 Seneca foto
Seneca 370
rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 – 65 n. l.
„Predzvesťou búrky sú mračná, ohňa dym, nepriateľa vyzvedač, ale nebezpečenstvo z ohovárania napadne človeka rýchle a nečakane.“


Giovanni Boccaccio foto
Giovanni Boccaccio 13
taliansky spisovateľ a básnik 1313 – 1375
„Puto priateľstva je pevnejšie ako puto pokrvné, pretože priateľov si vyberáme, ale príbuzných dostávame.“

Titus Livius foto
Titus Livius 33
rímsky historik -59 – 17 n. l.
„Priateľstvo má byť nesmrteľné, nepriateľstvo smrteľné.“

Jan Werich foto
Jan Werich 107
český herec, dramatik a spisovateľ 1905 – 1980
„Televízor nie je nepriateľ, televízor sa dá vypnúť.“

Jan Werich foto
Jan Werich 107
český herec, dramatik a spisovateľ 1905 – 1980
„Niekto má to šťastie - schopnosť byť priateľom.“

Jorge Luis Borges foto
Jorge Luis Borges 6
argentínsky spisovateľ poviedok, esejista, básnik a prek... 1899 – 1986
„Priateľstvo dvoch mužov je luxus, dvoch žien zázrak.“

 Seneca foto
Seneca 370
rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 – 65 n. l.
„Priazeň osudu získava priateľa, nepriazeň spoľahlivo ho preverí.“


 Platón foto
Platón 68
klasický grécky filozof -427 – -347 pr. n. l.
„Kde niet rovnosti, priateľstvo netrvá dlho.“

  Konfucius foto
Konfucius 122
čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -550 – -478 pr. n. l.
„Remeselník, ktorý chce dobre pracovať, brúsi ostrie svojho náradia. Ži v priateľstve s najcnostnejšími.“

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 482
francúzsky autor memoárov 1747 – 1827
„Na jednej strane máme takú dobrú pamäť, že priateľovi do najmenších podrobností rozprávame o príhode, ktorú sme zažili, a na druhej strane si nespomenieme, koľkokrát sme mu ju už rozprávali.“

René Descartes foto
René Descartes 11
francúzsky filozof 1596 – 1650
„Iba tých pokladám za svojich priateľov, ktorí sú takí smelí, že ma upozornia na moje chyby.“


Michel De Montaigne foto
Michel De Montaigne 89
francúzsky autor, humanistický filozof, štátnik 1533 – 1592
„Osoh z priateľskej pomoci je pomoc sama.“

Marcello Mastroianni foto
Marcello Mastroianni 2
taliansky filmový herec 1924 – 1996
„Nikto na svete nemá viac nepriateľov než úprimný, hrdý a cituplný muž, ktorý berie osoby a veci také, akú sú a nie také, aké by chceli byť.“

Josh Billings foto
Josh Billings 25
americký humorista 1818 – 1885
„Kde sú priatelia, tam je bohatstvo.“

Jan Werich foto
Jan Werich 107
český herec, dramatik a spisovateľ 1905 – 1980
„Úsmev prináša šťastie do domu, v starostiach je oporou, je citlivým prejavom priateľstva. V únave prináša odpočinok, v znechutení a smútku je potechou a pre každú bolesť je prirodzeným liekom. Nemožno si ho ani kúpiť, ani požičať, ani ukradnúť, pretože má hodnotu chvíle, v ktorej sa dáva.“

Zobrazené 49-64 citátov celkom z 424 citátov