Citáty o nádeji

Fulton J. Sheen foto
Fulton J. Sheen 26
katolícky biskup a televízny moderátor 1895 – 1979
„Po moste v Paríži kráča človek a chce spáchať samovraždu. Hovorí si: Ak stretnem človeka, ktorý mi dá nádej, nezabijem sa. Ak mi u nedá skočím. Čo urobí, ak sa stretne s tebou?“

Karol Polák foto
Karol Polák 4
slovenský športový publicista 1934 – 2016
„Prší prší, len sa leje, výsledok je bez nádeje.“


Francis Bacon foto
Francis Bacon 104
anglický filozof, štátnik, vedec, právnik a autor 1561 – 1626
„Nádej je dobrými raňajkami, ale zlou večerou.“

Christian Friedrich Hebbel foto
Christian Friedrich Hebbel 77
nemecký básnik a dramatik 1813 – 1863
„Život je len temnota presvetlená niekolkými subjektívne vnímanými dobrými okamihmi, ktoré skreslujú skutočnosť a vrhajú nás len hlbšie do zúfalstva a beznádeje, keď pominú.“

Honoré De Balzac foto
Honoré De Balzac 292
francúzsky spisovateľ 1799 – 1850
„Tak ako lekár nedáva chorému najavo svoje obavy, aj advokát ukazuje klientovi tvár plnú nádeje. Je to jeden z ojedinelých prípadov, kedy sa lož stáva cnosť.“

Stephen Hawking foto
Stephen Hawking 12
britský teoretický fyzik, kozmológ 1942
„Kde je život, je aj nádej a kde je nádej, môže povstať nový život.“

Stephen Hawking foto
Stephen Hawking 12
britský teoretický fyzik, kozmológ 1942
„Nech je život akokoľvek zlý, vždy jestvuje niečo, čo môžete robiť a dosiahnuť v tom úspech. Kým je život, ostáva nádej.“

 František z Assisi foto
František z Assisi 20
katolícky svätec a zakladateľ františkánskeho rádu 1182 – 1226
„Pane, urob ma nástrojom tvojho pokoja. Tam, kde je nenávisť, daj nech prinášam lásku; tam, kde je urážka, nech prinášam odpustenie; tam, kde je pochybnosť, vieru; tam, kde je zúfalstvo, nádej; tam, kde je tma, svetlo; tam, kde je smútok, radosť. Ó, Božský učiteľ daj, nech sa nesnažím byť povzbudzovaný, ale radšej nech povzbudzujem; byť pochopený, ale radšej nech pochopím; byť milovaný, ale radšej nech milujem. Pretože v dávaní prijímame; v odpustení dostávame odpustenie; v smrti sa rodíme do večného života.“


Jaroslav Vrchlický foto
Jaroslav Vrchlický 13
český básnik, dramatik, publicista a prekladateľ 1853 – 1912
„Veľa dokáže sila duše, veľa viera a nádej, no všetko dokáže iba láska.“

 Svatý Tomáš Akvinský foto
Svatý Tomáš Akvinský 38
taliansky dominikánsky kňaz rímskokatolíckej cirkvi 1225 – 1274
„Boh má právo nielen na vonkajší kult, ale aj - a na prvom mieste - na vnútorný kult viery, nádeje a lásky.“

Jaroslav Vrchlický foto
Jaroslav Vrchlický 13
český básnik, dramatik, publicista a prekladateľ 1853 – 1912
„Mnoho môže sila duše, mnoho viera, mnoho nádej, ale všetko zmôže láska.“

Julian Tuwim foto
Julian Tuwim 76
poľský básnik 1894 – 1953
„Som plný takých šablón, ako je viera, nádej a láska k ušľachtilým ľudom a nenávisť k ničomníkom.“


Tomáš Garrigue Masaryk foto
Tomáš Garrigue Masaryk 44
prvý československý prezident 1850 – 1937
„Náboženstvo – menovite myslím na náboženstvá monoteistické – dodáva človeku vieru v Boha a v nesmrteľnosť vo všetkých okolnostiach života útechu, vo všetkých protivenstvách nádej a posiluje jeho lásku k ľudstvu; preto je nábožný človek za všetkých okolností života veselý, jeho viera, jeho presvedčenie a jeho istota púta ho nielen k nebi, lež zároveň k zemi, k životu. – Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty, 1881, s. 90.“

Klement Alexandrijský foto
Klement Alexandrijský 2
kresťanský bohoslovec 150 – 215
„Ak nedúfaš, nenájdeš to, čo presahuje tvoje nádeje.“

 Xenofón foto
Xenofón 10
staroveký grécky historik a filozof -430 – -354 pr. n. l.
„Vzplanutie lásky nič tak nepodporuje ako bozk, lebo neprináša uspokojenie, ale vyvoláva sladké nádeje.“

Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe 433
nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 – 1832
„Všetci ľudia sú sklamaní vo svojich nádejach, podvedení vo svojich očakávaniach.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 217 citátov

Súvisiace témy

Obrázky s citáty o nádeji