Citáty o ľuďoch strana 4

Christopher Morley foto
Christopher Morley 55
americký novinár, románopisec, esejista a básnik 1890 – 1957
„Keď po ľuďoch naťahujeme ruky, chceme sa ich dotknúť, alebo sa skôr chceme ubezpečiť o sebe samých?“

Christopher Morley foto
Christopher Morley 55
americký novinár, románopisec, esejista a básnik 1890 – 1957
„Keby človek vopred vedel, čo si ľudia pomyslia, život by nemal nijaké čaro.“


Christopher Morley foto
Christopher Morley 55
americký novinár, románopisec, esejista a básnik 1890 – 1957
„Je riskantné vravieť ľuďom niečo, čo nie sú pripravení počuť.“

Christopher Morley foto
Christopher Morley 55
americký novinár, románopisec, esejista a básnik 1890 – 1957
„Hľadajme ľudí, z ktorých sa môžeme tešiť, a nielen z nich mať pocit vlastníctva!“

Christopher Morley foto
Christopher Morley 55
americký novinár, románopisec, esejista a básnik 1890 – 1957
„Nosiť masku sa u mnohých ľudí stalo profesiou. Keď im ju strhnete, zistíte, že za ňou vôbec nič nie je.“

„Nie je náhoda, že vlády po celom svete chcú vzdelávať deti. Štátne vzdelávanie má byť dôkazom štátneho dobra a záujmu o náš blahobyt. Skutočné vysvetlenie je menej lichotivé. Ak môže štátna propaganda zapustiť korene, keď deti vyrastajú, tieto deti sa nestanú pre štátny aparát hrozbou. Sami sa spútavajú do okov.“

Henri Fréderic Amiel foto
Henri Fréderic Amiel 32
švajčiarsky filozof 1821 – 1881
„To, čo vládne ľuďom, je strach z pravdy.“

Auguste Rodin foto
Auguste Rodin 10
francúzsky sochár 1840 – 1917
„Ľudstvo nebude šťastné do tých čias, kým všetci ľudia nebudú mať umeleckú dušu, to jest dokiaľ všetci nebudú mať radosť zo svojej práce.“


 Ján Pavol II. foto
Ján Pavol II. 118
264. pápež katolíckej cirkvi 1920 – 2005
„Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku.“

Christopher Morley foto
Christopher Morley 55
americký novinár, románopisec, esejista a básnik 1890 – 1957
„Nik nemá rád ľudí, ktorí sú si príliš istí sami sebou.“

Christopher Morley foto
Christopher Morley 55
americký novinár, románopisec, esejista a básnik 1890 – 1957
„Je chybou, že ľudia, o ktorých sa píšu životopisy, sa od nás tak líšia.“

Mark Twain foto
Mark Twain 146
americký autor a humorista 1835 – 1910
„Je lepšie nechať ľudí myslieť si o vás, že ste hlupák, a potom otvoriť ústa a odstrániť všetky pochybnosti.“


Albert Einstein foto
Albert Einstein 204
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 – 1955
„Zdá sa mi že idea osobného boha je antropologický koncept, ktorý nemôžem brať vážne. Takisto si neviem predstaviť nejakú vôľu alebo cieľ mimo ľudskej sféry... Veda bola obvinená z podrývania morálky, ale toto obvinenie je nespravodlivé. Ľudské etické správanie by malo byť založené na pochopení, vzdelaní a sociálnych väzbách a potrebách; žiadny náboženský základ nie je potrebný. Človek by na tom bol dosť biedne keby musel byť ovládaný strachom z trestu a nádejou na odmenu po smrti.“

John Holt 4
1923 – 1985
„Nie je žiadny rozdiel medzi žitím a učením... je nemožné, zavádzajúce a škodlivé premýšľať o nich oddelene.“

Jan Werich foto
Jan Werich 107
český herec, dramatik a spisovateľ 1905 – 1980
„Čas si vymysleli ľudia, aby vedeli, od kedy do kedy a čo za to.“

Elias Canetti foto
Elias Canetti 43
v Bulharsku narodený švajčiarsky a britský modernista ,ro... 1905 – 1994
„Ľudia sa môžu spasiť iba navzájom. Preto sa Boh premenil na človeka.“

Zobrazené 49-64 citátov celkom z 3106 citátov