Citáty o ľuďoch strana 3

 Matka Tereza foto
Matka Tereza 158
rímsko-katolícka mníška 1910 – 1997
„Ak ľudia príjmu Boha do vlastného srdca, stávajú sa jeho spolupracovníkmi. Ak ho neprijmu, aj to je odpoveď Boha.“

 Matka Tereza foto
Matka Tereza 158
rímsko-katolícka mníška 1910 – 1997
„Usiluj sa, aby ľudia po stretnutí s tebou vždy odchádzali trocha šťastnejší.“


 Matka Tereza foto
Matka Tereza 158
rímsko-katolícka mníška 1910 – 1997
„Najlepším spôsobom, ako ukázať Bohu a ľuďom svoju vďačnosť je prijímať všetko radostne.“

 Matka Tereza foto
Matka Tereza 158
rímsko-katolícka mníška 1910 – 1997
„Chudobní sú skvelí, sú veľkí. Keby ste ich poznali, nemohli by ste ich nemilovať... Len vy a ja spoločne môžeme uhasiť smäd toľkých ľudí po láske!“

 Matka Tereza foto
Matka Tereza 158
rímsko-katolícka mníška 1910 – 1997
„Mnoho ľudí sa veľmi zaujíma o deti v Indii a Afrike, kde ich veľa umiera na podvýživu, hlad atď. Ale milióny iných umierajú z vôle svojej vlastnej matky. A v tom je dnes najväčšia prekážka mieru: lebo ak je matka schopná a ochotná zabiť vlastné dieťa, čo bráni tomu, aby som zabil ja teba a ty mňa? Medzi tým nie je žiadny rozdiel.“

 Matka Tereza foto
Matka Tereza 158
rímsko-katolícka mníška 1910 – 1997
„Ak ľudia príjmu Boha do vlastného srdca, stávajú sa jeho spolupracovníkmi. Ak ho neprijmú, aj to je odpoveď Boha.“

 Matka Tereza foto
Matka Tereza 158
rímsko-katolícka mníška 1910 – 1997
„My nepracujeme podľa máp, riadime sa srdcami ľudí, ktorí nás na tomto svete potrebujú.“

 Matka Tereza foto
Matka Tereza 158
rímsko-katolícka mníška 1910 – 1997
„Chudobní sú úžasní. Raz prišiel k nám jeden z nich aby nám poďakoval a povedal: Od vás, ktoré ste sľúbili čistotu, sa môžeme najlepšie naučiť ako plánovať rodinu. Veď tu sa nejedná o nič iné, než o sebaovládanie pre vzájomnú lásku. Zdá sa mi, že povedal čosi veľmi krásne. Títo ľudia možno nemajú čo jesť, ale sú to veľkí ľudia.“


 Matka Tereza foto
Matka Tereza 158
rímsko-katolícka mníška 1910 – 1997
„Láska k Ježišovi má natoľko napĺňať našu myseľ i srdce, že už viac nebudeme venovať pozornosť ľudským citom. Sám Ježiš bude žiarlivo ochraňovať srdcia tých, ktorí sa mu darovali.“

 Matka Tereza foto
Matka Tereza 158
rímsko-katolícka mníška 1910 – 1997
„Aby sme mohli vidieť Boha, musíme mať čisté srdce: nijaká žiarlivosť, hnev, hádky a nijaká nešľachetnosť... Kontemplácia znamená dovoliť Ježišovi, aby v nás prežíval svoje utrpenie, svoju lásku, svoju pokoru, aby sa s nami modlil, bol medzi nami a prostredníctvom nás viedol ľudí k svätosti.“

 Matka Tereza foto
Matka Tereza 158
rímsko-katolícka mníška 1910 – 1997
„Snaž sa, aby ľudia po stretnutí s tebou odchádzali vždy trochu šťastnejší.“

 Matka Tereza foto
Matka Tereza 158
rímsko-katolícka mníška 1910 – 1997
„Telesné choroby vieme liečiť liekmi, ale jediným liekom na samotu, zúfalstvo a beznádej je láska. Veľa ľudí na svete zomiera pre kúsok chleba, ale oveľa viac ich zomiera od túžby po troške lásky.“


 Matka Tereza foto
Matka Tereza 158
rímsko-katolícka mníška 1910 – 1997
„Z počiatku som si myslela, že je potrebné obracať ľudí na vieru. Dnes viem, že mojou úlohou je milovať.“

 Matka Tereza foto
Matka Tereza 158
rímsko-katolícka mníška 1910 – 1997
„Slávni ľudia stratia svoju dôstojnosť pri bližšom pohľade na nich.“

 Pythagoras foto
Pythagoras 29
staroveký grécky matematik a filozof -585 – -500 pr. n. l.
„Vieš, že ľudia sami si pôsobia všetky svoje strasti?.“

Valeriu Butulescu foto
Valeriu Butulescu 250
rumunský básnik a románopisec 1953
„Nechápem dve veci: nedôveru k mladým ľuďom a lacným liekom.“

Zobrazené 33-48 citátov celkom z 3106 citátov

Obrázky s citáty o ľuďoch