Citáty o ľuďoch strana 3

Gilbert Keith Chesterton foto
Gilbert Keith Chesterton 90
anglický románopisec tajomstvo a kresťanský obhajcu 1874 – 1936
„Ľudia majú radi častý smiech, ale nemajú radi ustavičný úsmev.“

Dale Carnegie foto
Dale Carnegie 16
americký spisovateľ a prednášajúci 1888 – 1955
„Keď máte do činenia s ľuďmi, pamätajte na to, že nemáte do činenia s logickými stvoreniami, ale s citovými stvoreniami, stvoreniami, v ktorých sa hemžia predsudky a sú motivované pýchou a márnomyseľnosťou.“


Albert Einstein foto
Albert Einstein 204
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 – 1955
„Málokto je schopný nevzrušene a nahlas prejaviť názor, ktorý je v protiklade s predsudkami ostatných: väčšina ľudí sa k takémuto názoru ani nedopracuje.“

Antifón 20
rečník -480 – -411 pr. n. l.
„Spravodlivosť spočíva v tom, že neprekračujeme zákony obce, ktorej sme občanmi. Teda najvýhodnejšie by človek využíval spravodlivosť, keby si pred svedkami vážil zákony a bez svedkov zákony prírody. Zákony obce sú totiž umelé, zákony prírody však nevyhnutné. Ak teda niekto poruší zákony a unikne pozornosti ľudí, ktorí ich dohodli, je ušetrený hanby a trestu; ak neunikne, nie je ušetrený. Keď však niekto poruší podľa možnosti jeden zo zákonov zrastených s prírodou, potom to zlo preňho nie je o nič menšie, ak unikne pozornosti všetkých ľudí, a o nič väčšie, ak to všetci uvidia. Neutrpí totiž škodu na základe ľudského predsudku, ale pravdy.“

 Epiktétos foto
Epiktétos 58
filozof starovekého Grécka 50
„Nemysli si, že ti zlí ľudia môžu škodiť. Môže snáď niekto uškodiť tvojej duši? Prečo sa teda zarmucuješ?“

Albert Einstein foto
Albert Einstein 204
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 – 1955
„Nebezpečenstvom pre tento svet nie sú len ľudia, ktorí páchajú zlo, ale aj tí, čo sedia doma a dovolia im toto zlo páchať.“

Thomas Stearns Eliot foto
Thomas Stearns Eliot 15
anglický autor 20. storočia 1888 – 1965
„Kde je múdrosť, ktorú sme stratili vo vedomostiach? Kde sú vedomosti, ktoré sme stratili v informáciách? Iba bezbožní ľudia sa pohoršujú nad rúhaním. Rúhanie je príznakom viery.“

Jeremy Bentham foto
Jeremy Bentham 12
britský filozof, právnik a sociálny reformátor 1748 – 1832
„Aby sme ľudí získali, musíme v nich vzbudiť vieru, že ich milujeme a najlepšia cesta k tomu je, milovať ich naozaj.“


Anselm Osb Grün foto
Anselm Osb Grün 23
nemecký benediktínsky páter a autor 1945
„Keďže Boh chce spasiť všetkých ľudí, musí pre všetkých existovať cesta, ktorá ich privedie k viere na dosiahnutie spásy.“

 Benedikt XVI. foto
Benedikt XVI. 51
265. pápež katolíckej cirkvi 1927
„K Bohu jestvuje toľko ciest, koľko je ľudí, lebo v rámci rovnakej viery je cesta každého človeka celkom osobná.“

Jiří Žáček foto
Jiří Žáček 99
český básnik, prekladateľ a spisovateľ 1945
„Viera je azyl pre ľudí, ktorí už ničomu neveria.“

Mel Brooks foto
Mel Brooks 19
americký režisér, spisovateľ, herec a producent 1926
„Pre ľudí je prirodzené veriť v niečo. Ja verím v seba samého.“


Gilbert Keith Chesterton foto
Gilbert Keith Chesterton 90
anglický románopisec tajomstvo a kresťanský obhajcu 1874 – 1936
„Ak ľudia stratia vieru v Boha, neurobí ich to veriacimi v nič, naopak, začnú veriť čomukoľvek.“

Elbert Hubbard foto
Elbert Hubbard 42
americký spisovateľ, nakladateľ, výtvarník a filozof 1856 – 1915
„Nestrácajte vieru v ľudstvo. Pomyslite si na stámilióny ľudí, ktorí vám nikdy nevykonali žiadny hanebný skutok.“

Johann Georg Ferdinand Müller foto
Johann Georg Ferdinand Müller 1
nemecko-anglický kňaz 1805 – 1898
„Viera sa začína za hranicami ľudských možností.“

Gilbert Keith Chesterton foto
Gilbert Keith Chesterton 90
anglický románopisec tajomstvo a kresťanský obhajcu 1874 – 1936
„To, že ľudia prestali veriť v boha, neznamená, že už neveria ničomu. Naopak, veria všetkému.“

Zobrazené 33-48 citátov celkom z 3072 citátov

Obrázky s citáty o ľuďoch