Citáty o láske strana 5

Celkom 3002 citátov o láske, filtrovať:

 Svatý Tomáš Akvinský foto
Svatý Tomáš Akvinský 38
taliansky dominikánsky kňaz rímskokatolíckej cirkvi 1225 – 1274
„Boh má právo nielen na vonkajší kult, ale aj - a na prvom mieste - na vnútorný kult viery, nádeje a lásky.“

 Pavol VI. foto
Pavol VI. 14
262. pápež katolíckej cirkvi 1897 – 1978
„Aby sme mohli pristúpiť k sviatosti lásky, musíme prekročiť prah viery.“


 Svatý Ambrož foto
Svatý Ambrož 14
biskup v Miláne 339 – 397
„V dnešnej dobe v škole, v úrade možno počuť všeličo proti viere, Bohu, mravným zásadám. Hovoriť či mlčať? Mlčanie môže byť niekedy výrečnejšie ako slovo. No je dôležité, aby slovo vychádzalo z lásky a aby mlčanie nepochádzalo zo strachu.“

Jaroslav Vrchlický foto
Jaroslav Vrchlický 13
český básnik, dramatik, publicista a prekladateľ 1853 – 1912
„Mnoho môže sila duše, mnoho viera, mnoho nádej, ale všetko zmôže láska.“

Julian Tuwim foto
Julian Tuwim 76
poľský básnik 1894 – 1953
„Som plný takých šablón, ako je viera, nádej a láska k ušľachtilým ľudom a nenávisť k ničomníkom.“

Johann Heinrich Pestalozzi foto
Johann Heinrich Pestalozzi 14
švajčiarsky pedagóg a reformátor vzdelávania 1746 – 1827
„Viera je láska. A tam, kde je láska, Boh si stavia svoj príbytok.“

Joachim Meisner foto
Joachim Meisner 16
katolícky kardinál 1933
„Viera vyvádza malomeštiaka z jeho prostrednosti a vedie ho veľkodušnosti a veľkomyselnosti. Viera prevádza človeka z doterajšieho stanovišťa na nové, hýbe ním. Božia láska ho podnecuje, aby vykročil, aby zmenil miesto, kde žije. Láska vedie k extáze, necháva sa presunúť zvnútra navonok, z Najsvätejšej Trojice na perifériu ľudského života.“

Giovanni Bosco foto
Giovanni Bosco 69
taliansky rímskokatolícky kňaz, pedagóg a spisovateľ 1815 – 1888
„O Bohu zmýšľajte s vierou, o blížnom s láskou, o sebe s hlbokou pokorou. O Bohu rozprávajte s úctou, o blížnom, ako by ste chceli, aby sa hovorilo o vás, o sebe hovorte pokorne alebo mlčte.“


Tomáš Garrigue Masaryk foto
Tomáš Garrigue Masaryk 44
prvý československý prezident 1850 – 1937
„Náboženstvo – menovite myslím na náboženstvá monoteistické – dodáva človeku vieru v Boha a v nesmrteľnosť vo všetkých okolnostiach života útechu, vo všetkých protivenstvách nádej a posiluje jeho lásku k ľudstvu; preto je nábožný človek za všetkých okolností života veselý, jeho viera, jeho presvedčenie a jeho istota púta ho nielen k nebi, lež zároveň k zemi, k životu. – Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty, 1881, s. 90.“

Anicius Manlius Boëthius foto
Anicius Manlius Boëthius 11
filozof z počiatku 6. storočia 480
„Láska je cesta, ktorá vedie k životnému cieľu; rozum je len sprievodca.“

Pavol Strauss 56
slovenský filozof, lekár a spisovateľ 1912 – 1994
„V miere, v akej vyrastie naša sebakritika, zveľadí sa v nás láska, pochopenie a úcta voči iným.“

 Lao-c' foto
Lao-c' 67
čínsky filozof -604
„Keď sme milovaní, silnieme. Keď milujeme, stávame sa odvážnymi.“


Gotthold Ephraim Lessing foto
Gotthold Ephraim Lessing 45
spisovateľ, filozof, publicista a výtvarný kritik 1729 – 1781
„Muž, ktorý príliš miluje ženy, nie je neverný preto, že túži po opaku, ale preto, že nenachádza na svete tu jedinú ženu, čo by sa podobala obrazu, ktorý si o žene vytvoril.“

Albert Camus foto
Albert Camus 99
francúzsky spisovateľ 1913 – 1960
„Odpustenie je väčším dôkazom lásky než žiarlivosť.“

„Hnev môže človek v sebe potlačiť, lásku však nie.“

Chalíl Džibrán foto
Chalíl Džibrán 31
libanonský výtvarník, básnik a spisovateľ 1883 – 1931
„Ľudia si občas naivne myslia, že láska je plodom dlhodobého zväzku muža a ženy a dlhodobého dvorenia. Láska je však skôr dcérou duševného súladu. Ak sa dve blízke duše stretnú, vzniká láska v jednom okamihu. Ak láska nevznikne odrazu a nečakane, nevznikne ani po rokoch ba ani po stáročiach.“

Zobrazené 65-80 citátov celkom z 3002 citátov