Pridajte citáty
Človek, ktorý nečíta knihy, nemá žiadnu výhodu oproti tomu, ktorý nevie čítať. - Mark Twain
Mark Twain foto
Mark Twain 1835–1910
48   390
„Človek, ktorý nečíta knihy, nemá žiadnu výhodu oproti tomu, ktorý nevie čítať.“ knihy, človek, výhoda, kniha
John Cage foto
John Cage
1   99
„Vysoká škola: dvesto ľudí prečíta tú istú knihu. Zásadná chyba. Dvesto ľudí by mohlo prečítať dvesto kníh.“ kniha, chyba, vzdelanie, škola

John Ruskin foto
John Ruskin 1819–1900
21   72
„Knihy sú pre ľudí tým, čím sú pre vtákov krídla.“ krídlo, ľudia, vták, kniha


Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 1592–1670
19   101
„Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť. Nemilovať múdrosť však znamená stať sa hlupákom.“ kniha, hlupák, láska

Mark Twain foto
Mark Twain 1835–1910
48   390
„Človek, ktorý nečíta knihy, nemá žiadnu výhodu oproti tomu, ktorý nevie čítať.“ kniha, človek, výhoda

„Bojte sa človeka, ktorý prečítal iba jednu knihu.“ jedno, kniha, človek, boj

Viktor Frankl foto
Viktor Frankl 1905–1997
8   21
„Jednaj tak, akoby si na konci svojho života listoval vo svojom vlastnom životopise a narazil by si práve na tú kapitolu, ktorá jedná o súčasnom životnom úseku. Budúcu kapitolu knihy ešte môžeš zmeniť.“ právo, úsek, kniha, kapitola

Jan Patočka foto
Jan Patočka 1907–1977
2   21
„Nemiluj knihy, aby si si nimi ozdobil svoj príbytok, ale preto, aby si nimi vyzdobil srdce i ducha.“ srdce, duch, láska, kniha

 Démokritos foto
Démokritos
17   57
„Život sa podobá knihe. Blázon v nej listuje letmo, zatiaľ čo múdry pri čítaní premýšľa, pretože vie, že čítať môže iba raz.“ raz, čítanie, blázon, kniha


„Je zúfalé nemať rozčítanú krásnu knihu, nemať v zásobe nič, čo by sme mohli otvoriť bez sklamania.“ kniha, sklamanie, krása

„Svojím sebectvom sme zničili toľké stvorenia. A svojou pýchou sme spôsobili okolo seba žiaľ. Je prirodzené, že Bohu, ktorý je pamäťou sveta a píše do knihy, ustarostený naším útekom k ničote, príde na myseľ zatarasiť nám cestu. A je isté, že na to, aby nám zatarasil cestu, nestačia slová. Tak veľa ich povedal, ale my sme nepočúvali! Účinný spôsob, ako nás zastaviť, je bolesť a on vie, ako ňou narábať.“ cesto, ničota, pamäť, pýcha

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 1592–1670
19   101
„Na teba národ český a moravský, vlasti milá, zabudnúť nemôžem, ale teba pokladov svojich, kteréž mi bol zveril Pán, dedičom činím. Verím aj ja Bohu, že po prechode búrky hnevu, hriechy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda vecí tvojich k tebe sa zase navráti, ó lide český! A pre túto nádej teba dedičom činím všetkého toho, čo som koli po predkoch svojich zdedila: Vpred milosť k pravde Božej čistej, ktorú nám pred inými národmi prvé službou Majstra Jána Husa nášho ukazovati začal Pán. Druhé, porúčam tebe horlivou žiadosť k vyrozumívání vždy pre väčší a jasnejšiemu tej pravdy Božej, abys poznajúci Hospodina hojnejšie ho poznávati sa snažovala. A keďže náš Pán Písma svätá zpytovati rozkázal, odkazujem tebe za dedičstvo knihu Božie, Bibliu svätú. Tretia, porúčam obzvlášť tiež milosť (lásku) k cirkevnému poriadku a milostné tej disciplíne, kteráž medzi dieťaťom Božími byti má a musí. Štvrté, odovzdávam horlivosť k slúženie Pánovi Bohu ak slúženie jemu jedným ramenom. Piate, odovzdávam tebe tiež a synom tvojím snažnost v pulérování (tříbení), vyčišťování a vzdelanie milého nášho a ľúbostného otcovského jazyka. Šieste, odkazujem tebe mládeže lepšie, usilovnejší a zdárnější cvičenia, ako bývalo.“ múdrosť, prechod, piati, horlivosť

Victor Hugo foto
Victor Hugo 1802–1885
26   89
„K dobrej knihe je treba dobrých čitateľov.“ kniha, čitateľ

William Shakespeare foto
William Shakespeare 1564–1616
57   229
„V knihe života sme všetci zapísaný v jednom verši.“ jedno, kniha, život

„Kniha je základom poznania, učiteľom vekov, vládcom kráľovstva ducha.“ učiteľ, kniha, kráľovstvo, základ

 Seneca foto
Seneca -4–65
115   287
„Spoločnosť kníh si možno zvoliť lepšie než spoločnosť ľudí. Tým skôr si medzi knihami vyberaj priateľa na celý život.“ spoločnosť, priateľ, kniha, priateľstvo

André Maurois foto
André Maurois 1885–1967
32   63
„Čítať peknú knihu je nepretržitý dialóg, v ktorom kniha hovorí a naša duša odpovedá.“ dialóg, duša, kniha

Písali citáty o knihách

 Seneca foto

Seneca

4 pr. n. l.65 n. l.
115   287

Lucius Annaeus Seneca známy tiež ako Seneca Mladší či jednoducho iba ako Seneca bol rímsky filozof, štátnik a spisovateľ. Bol vybraný ako učiteľ bu...