Citáty o knihách

„Vysoká škola: dvesto ľudí prečíta tú istú knihu. Zásadná chyba. Dvesto ľudí by mohlo prečítať dvesto kníh.“

 foto
John Ruskin 1819–1900
21   46
„Knihy sú pre ľudí tým, čím sú pre vtákov krídla.“

 foto
Jan Amos Komenský 1592–1670
19   65
„Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť. Nemilovať múdrosť však znamená stať sa hlupákom.“

 foto
Mark Twain 1835–1910
48   246
„Človek, ktorý nečíta knihy, nemá žiadnu výhodu oproti tomu, ktorý nevie čítať.“

„Bojte sa človeka, ktorý prečítal iba jednu knihu.“


 foto
Jan Patočka 1907–1977
2   14
„Nemiluj knihy, aby si si nimi ozdobil svoj príbytok, ale preto, aby si nimi vyzdobil srdce i ducha.“

 foto
Viktor Emil Frankl 1905–1997
8   12
„Jednaj tak, akoby si na konci svojho života listoval vo svojom vlastnom životopise a narazil by si práve na tú kapitolu, ktorá jedná o súčasnom životnom úseku. Budúcu kapitolu knihy ešte môžeš zmeniť.“

„Život sa podobá knihe. Blázon v nej listuje letmo, zatiaľ čo múdry pri čítaní premýšľa, pretože vie, že čítať môže iba raz.“

„Svojím sebectvom sme zničili toľké stvorenia. A svojou pýchou sme spôsobili okolo seba žiaľ. Je prirodzené, že Bohu, ktorý je pamäťou sveta a píše do knihy, ustarostený naším útekom k ničote, príde na myseľ zatarasiť nám cestu. A je isté, že na to, aby nám zatarasil cestu, nestačia slová. Tak veľa ich povedal, ale my sme nepočúvali! Účinný spôsob, ako nás zastaviť, je bolesť a on vie, ako ňou narábať.“

„Je zúfalé nemať rozčítanú krásnu knihu, nemať v zásobe nič, čo by sme mohli otvoriť bez sklamania.“

„Kniha je základom poznania, učiteľom vekov, vládcom kráľovstva ducha.“

 foto
Jan Amos Komenský 1592–1670
19   65
„Na teba národ český a moravský, vlasti milá, zabudnúť nemôžem, ale teba pokladov svojich, kteréž mi bol zveril Pán, dedičom činím. Verím aj ja Bohu, že po prechode búrky hnevu, hriechy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda vecí tvojich k tebe sa zase navráti, ó lide český! A pre túto nádej teba dedičom činím všetkého toho, čo som koli po predkoch svojich zdedila: Vpred milosť k pravde Božej čistej, ktorú nám pred inými národmi prvé službou Majstra Jána Husa nášho ukazovati začal Pán. Druhé, porúčam tebe horlivou žiadosť k vyrozumívání vždy pre väčší a jasnejšiemu tej pravdy Božej, abys poznajúci Hospodina hojnejšie ho poznávati sa snažovala. A keďže náš Pán Písma svätá zpytovati rozkázal, odkazujem tebe za dedičstvo knihu Božie, Bibliu svätú. Tretia, porúčam obzvlášť tiež milosť (lásku) k cirkevnému poriadku a milostné tej disciplíne, kteráž medzi dieťaťom Božími byti má a musí. Štvrté, odovzdávam horlivosť k slúženie Pánovi Bohu ak slúženie jemu jedným ramenom. Piate, odovzdávam tebe tiež a synom tvojím snažnost v pulérování (tříbení), vyčišťování a vzdelanie milého nášho a ľúbostného otcovského jazyka. Šieste, odkazujem tebe mládeže lepšie, usilovnejší a zdárnější cvičenia, ako bývalo.“

 foto
Seneca -4–65
115   151
„Spoločnosť kníh si možno zvoliť lepšie než spoločnosť ľudí. Tým skôr si medzi knihami vyberaj priateľa na celý život.“

„Knihy boli moji živí priatelia. Bolo ich málo, ale vyčítala som z nich aj to, čo autori do nich nevložili.“

 foto
Victor Hugo 1802–1885
26   59
„K dobrej knihe je treba dobrých čitateľov.“

„Věnuji tuto knihu své drahé ženě a své milé dceři, bez jejichž neúnavné pomoci a ochotných rad bych ji byl napsal dvakrát dříve.

Písali citáty o knihách

 foto

Victor Hugo

26. február 1802 – 22. máj 1885
26   59

Victor Marie Hugo bol francúzsky básnik, prozaik, dramatik, románopisec, politik a jeden z najvýznamnejších predstaviteľov francúzskeho romantizmu.

 foto

Démokritos


17   45