Pridajte citáty
Človek, ktorý nečíta knihy, nemá žiadnu výhodu oproti tomu, ktorý nevie čítať. - Mark Twain
Mark Twain foto
Mark Twain 149
1835 – 1910
„Človek, ktorý nečíta knihy, nemá žiadnu výhodu oproti tomu, ktorý nevie čítať.“ človek, knihy, kniha, výhoda
Zobraziť ďalšie obrázky
John Cage foto
John Cage 1
1912 – 1992
„Vysoká škola: dvesto ľudí prečíta tú istú knihu. Zásadná chyba. Dvesto ľudí by mohlo prečítať dvesto kníh.“ chyba, kniha, vzdelanie, ľudia

John Ruskin foto
John Ruskin 64
1819 – 1900
„Knihy sú pre ľudí tým, čím sú pre vtákov krídla.“ kniha, ľudia, krídlo, vták


Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 65
1592 – 1670
„Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť. Nemilovať múdrosť však znamená stať sa hlupákom.“ kniha, láska, hlupák

Mark Twain foto
Mark Twain 149
1835 – 1910
„Človek, ktorý nečíta knihy, nemá žiadnu výhodu oproti tomu, ktorý nevie čítať.“ výhoda, kniha, človek

Charles Bukowski foto
Charles Bukowski 9
1920 – 1994
„Bojte sa človeka, ktorý prečítal iba jednu knihu.“ človek, kniha, jedno, boj

Viktor Frankl foto
Viktor Frankl 72
1905 – 1997
„Jednaj tak, akoby si na konci svojho života listoval vo svojom vlastnom životopise a narazil by si práve na tú kapitolu, ktorá jedná o súčasnom životnom úseku. Budúcu kapitolu knihy ešte môžeš zmeniť.“ životopis, sny, jedno, život

Jan Patočka foto
Jan Patočka 2
1907 – 1977
„Nemiluj knihy, aby si si nimi ozdobil svoj príbytok, ale preto, aby si nimi vyzdobil srdce i ducha.“ srdce, príbytok, kniha, duch

„Život sa podobá knihe. Blázon v nej listuje letmo, zatiaľ čo múdry pri čítaní premýšľa, pretože vie, že čítať môže iba raz.“ kniha, čítanie, blázon, raz


„Je zúfalé nemať rozčítanú krásnu knihu, nemať v zásobe nič, čo by sme mohli otvoriť bez sklamania.“ krása, sklamanie, kniha

Carlo Carretto foto
Carlo Carretto 50
1910 – 1988
„Svojím sebectvom sme zničili toľké stvorenia. A svojou pýchou sme spôsobili okolo seba žiaľ. Je prirodzené, že Bohu, ktorý je pamäťou sveta a píše do knihy, ustarostený naším útekom k ničote, príde na myseľ zatarasiť nám cestu. A je isté, že na to, aby nám zatarasil cestu, nestačia slová. Tak veľa ich povedal, ale my sme nepočúvali! Účinný spôsob, ako nás zastaviť, je bolesť a on vie, ako ňou narábať.“ stvorenie, pamäť, slovo, pýcha

Victor Hugo foto
Victor Hugo 84
1802 – 1885
„K dobrej knihe je treba dobrých čitateľov.“ kniha, čitateľ

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 65
1592 – 1670
„Na teba národ český a moravský, vlasti milá, zabudnúť nemôžem, ale teba pokladov svojich, kteréž mi bol zveril Pán, dedičom činím. Verím aj ja Bohu, že po prechode búrky hnevu, hriechy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda vecí tvojich k tebe sa zase navráti, ó lide český! A pre túto nádej teba dedičom činím všetkého toho, čo som koli po predkoch svojich zdedila: Vpred milosť k pravde Božej čistej, ktorú nám pred inými národmi prvé službou Majstra Jána Husa nášho ukazovati začal Pán. Druhé, porúčam tebe horlivou žiadosť k vyrozumívání vždy pre väčší a jasnejšiemu tej pravdy Božej, abys poznajúci Hospodina hojnejšie ho poznávati sa snažovala. A keďže náš Pán Písma svätá zpytovati rozkázal, odkazujem tebe za dedičstvo knihu Božie, Bibliu svätú. Tretia, porúčam obzvlášť tiež milosť (lásku) k cirkevnému poriadku a milostné tej disciplíne, kteráž medzi dieťaťom Božími byti má a musí. Štvrté, odovzdávam horlivosť k slúženie Pánovi Bohu ak slúženie jemu jedným ramenom. Piate, odovzdávam tebe tiež a synom tvojím snažnost v pulérování (tříbení), vyčišťování a vzdelanie milého nášho a ľúbostného otcovského jazyka. Šieste, odkazujem tebe mládeže lepšie, usilovnejší a zdárnější cvičenia, ako bývalo.“ cvičenie, vec, syn, biblia

William Shakespeare foto
William Shakespeare 159
1564 – 1616
„V knihe života sme všetci zapísaný v jednom verši.“ kniha, jedno, život

 Seneca foto
Seneca 375
-4 – 65 n. l.
„Spoločnosť kníh si možno zvoliť lepšie než spoločnosť ľudí. Tým skôr si medzi knihami vyberaj priateľa na celý život.“ život, ľudia, medza, kniha

André Maurois foto
André Maurois 112
1885 – 1967
„Čítať peknú knihu je nepretržitý dialóg, v ktorom kniha hovorí a naša duša odpovedá.“ kniha, dialóg, duša

Adelbert Von Chamisso foto
Adelbert Von Chamisso 1
1781 – 1838
„Kniha je základom poznania, učiteľom vekov, vládcom kráľovstva ducha.“ vek, poznanie, vládca, učiteľ

Celkom 321 quotes