Citáty o bohu


Nicholas Winton foto
Nicholas Winton 6
1909 – 2015
„Ak veríte v Boha, tak nerozumiem, prečo by mal byť rozdiel veriť ako katolík, žid alebo moslim. Základ všetkých náboženstiev: dobro, etika, nezabíjať a starať sa o svojich rodičov - je rovnaký. Myslím, že ľudia by mali menej dbať o to, čo je v náboženstve rozdeľuje, ale viac o etiku.“

 Ján Pavol II. foto
Ján Pavol II. 118
264. pápež katolíckej cirkvi 1920 – 2005
„Kresťania nehľadajú v kňazovi iba človeka, ktorý ich prijme, ktorý ich rád vypočuje. Oni v ňom hľadajú predovšetkým človeka, ktorý im pomôže hľadieť na Boha.“


Ján z Kríža foto
Ján z Kríža 48
španielsky mystik a rímskokatolícky svätec 1542 – 1591
„Duše, ktorá je zjednotená s Bohom, sa diabol bojí ako samého Boha!“

Abraham Lincoln foto
Abraham Lincoln 32
16. prezident Spojených štátov 1809 – 1865
„Nikdy nehovor, že Boh je na našej strane, skôr sa modlite, aby sme my mohli byť na jeho strane.“

Ernest Hemingway foto
Ernest Hemingway 43
americký autor a novinár 1899 – 1961
„Zrkadlo nemôže odrážať bohov, keď sa doň pozerajú opice.“

 Ján Pavol II. foto
Ján Pavol II. 118
264. pápež katolíckej cirkvi 1920 – 2005
„Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku.“

Erich Maria Remarque foto
Erich Maria Remarque 76
nemecký spisovateľ 1898 – 1970
„Viem, Boh nepotrebuje nikoho, ale Ježiš chce, aby sme mali podiel na jeho starostiach o ľudí. Nepotrebuje naše diela, ale potrebuje našu lásku.“

Mary Ward foto
Mary Ward 45
anglická svätica 1585 – 1645
„Myslím si, že pre človeka, ktorý odhodlane a nadovšetko hľadá Boha a chce mu slúžiť, nejestvuje väčšie utrpenie, ako neistota o Božej vôli. A predsa by som ju nechcela spoznať za menšiu cenu. (3.1.)“


Carlo Carretto foto
Carlo Carretto 50
taliansky katolícky spisovateľ 1910 – 1988
„Láska je syntézou kontemplácie a činu, je vláknom spájajúcim nebo so zemou, človeka s Bohom.“

 Ján Pavol II. foto
Ján Pavol II. 118
264. pápež katolíckej cirkvi 1920 – 2005
„Ateizmus sa nedá zlúčiť so slobodou ľudského ducha, lebo vopred popiera. že človek je bytosť, ktorá hľadá Boha.“

 Ján Pavol II. foto
Ján Pavol II. 118
264. pápež katolíckej cirkvi 1920 – 2005
„Myšlienka na smrť musí vstúpiť do nášho života - nie aby nás deprimovala a vyrušovala, ale aby nás podnecovala dobre zmýšľať a konať, aby sme nikdy nestratili z dohľadu tú obšťastňujúcu poslednú hranicu, ktorou je sám Boh.“

Friedrich Nietzsche foto
Friedrich Nietzsche 143
nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a kl... 1844 – 1900
„Boh je mŕtvy.“


Erich Fromm foto
Erich Fromm 106
nemecký sociálny psychológ a psychoanalytik 1900 – 1980
„V devätnástom storočí bol problém v tom, že Boh je mŕtvy; v dvadsiatom storočí v tom, že človek je mŕtvy. V devätnástom storočí neľudskosť znamenala krutosť; v dvadsiatom storočí znamená schizoidné odcudzenie človeka samému sebe. Nebezpečenstvom minulosti bolo, že sa ľudia stanú otrokmi. Nebezpečenstvom budúcnosti je, že sa ľudia môžu stať robotmi.“

 Ján Pavol II. foto
Ján Pavol II. 118
264. pápež katolíckej cirkvi 1920 – 2005
„Vieru v Boha, ktorý sa vtelením stal spoločníkom na našom putovaní, treba ohlasovať všade, zvlášť na našich cestách a medzi našimi domami, ako prejav našej vďačnej lásky a prameň nevyčerpateľného požehnania.“

 Ján Pavol II. foto
Ján Pavol II. 118
264. pápež katolíckej cirkvi 1920 – 2005
„Kríž značí, že človek Boha odmietol a že ho zasa prijíma. Je znamením najhlbšieho poníženia človeka, ale aj jeho povýšenia.“

 Ján Pavol II. foto
Ján Pavol II. 118
264. pápež katolíckej cirkvi 1920 – 2005
„Povolanie od Boha je povolanie dynamické, misionárske, zamerané na šírenie Božieho kráľovstva.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 1097 citátov

Súvisiace témy

Obrázky s citáty o bohu