William Shakespeare citáty

William Shakespeare foto

157   869

William Shakespeare

Dátum narodenia: 1564
Dátum úmrtia: 23. apríl 1616

William Shakespeare bol významný anglický spisovateľ a dramatik.

Citáty William Shakespeare


„Ber od života, čo ti dal, radosť, bolesť, lásku, však život je len karneval, v ňom stokrát meníš masku.“

„V knihe života sme všetci zapísaný v jednom verši.“


„Nášmu životu sa nič nevyrovná.“

„Ľudské myšlienky sú otrokom ľudského života.“

„Jediným ziskom človeka je česť. Vezmite mi česť a vzali ste mi život.“

„Život je neistá cesta.“

„Dúfam v život, hoci som pripravený umrieť.“

„Ak by sa vyhlásil dobrý dôkaz pre posmrtný život - horlivo by som si ho preveril; ale museli by to byť skutočné vedecké údaje, nie iba anekdoty vravím, že je lepšia tvrdá pravda než utešujúca fantázia.“


„Ľudia, korí žijú v závisti a zlobe, neváhajú sa pustiť i do toho najlepšieho.“

„V hojnosti šedivejú vlasy, ale primeraná miernosť predlžuje život.“