William Shakespeare citáty

William Shakespeare foto

157   796

William Shakespeare

Dátum narodenia: 1564
Dátum úmrtia: 23. apríl 1616

William Shakespeare bol významný anglický spisovateľ a dramatik.

Citáty William Shakespeare

„Lepšie žiť bez šťastia, ako bez lásky.“

„Názory ľudí sú časťou ich šťastia.“


„Plakať nad nešťastím, ktoré sa stalo, je najistejší prostriedok ako privolať dalšie nešťastie.“

„Kto trpí sám, ten trpí ťažšie, že vidí svoj kríž cez iných šťastie.“

„Keď človeku šťastie najväčšmi žičí, pozerá naň hrozivým okom.“

„Ach, aké je to trpké pozerať sa na šťastie len okom iného!“

„Keď šťastie praje človeku, díva sa naňho hrozivým okom.“

„Človek, ktorý neskúsil šťastie alebo nešťastie, umiera ako vojak, ktorý sa nikdy nestretol s nepriateľom.“

„Naše šťastie je, že ho nemáme priveľa.“