William Shakespeare citát #32241

William Shakespeare foto
William Shakespeare 157
anglický dramatik a básnik 1564 – 1616
„Kto získal srdce leva, získa i srdce ženy.“

William Shakespeare citáty strana 5

„Nevieš byť šťastný, pretože sa ženieš po tom čo nemáš, a čo máš, na to zabúdaš.“

„Nič nie je samo o sebe ani dobré ani zlé. Záleží na tom, čo si o tom myslíme.“


„Vidieť a cítiť znamená existovať, myslieť znamená žiť.“

„Ľudia, korí žijú v závisti a zlobe, neváhajú sa pustiť i do toho najlepšieho.“

„Ak sa staneme vo svojom hriechu zatvrdenými, beda nám! Múdri bohovia nám našou vlastnou špinou zapečatia oči.“

„Ženy sú anjeli, keď máme o ne záujem.“

„Umenie je zrkadlom a kronikou svojej doby.“

„Tí, na ktorých láska nie je vidieť, nemilujú...“


„Tak vy ste cestoval? To teda vážne máte prečo byť smutný. Asi ste predali, čo ste mali, aby ste sa mohli pozrieť, čo majú iní. Mať pozreté kdečo a nemať nič, to znamená oči bohaté a kapsu prázdnu.“

„Pretože, ako sa hovorí, kde idú vpredu peniaze, sú všetky cesty otvorené.“

„Nielen, že som sám vtipný, ale som príčinou veselosti iných.“

„Nič nie je také zlé, aby nemohlo poskytnúť zemi nejaké dobro.“


„Na dobré myšlienky nemá nikto patent. Myšlienky sú bez cla.“

„My muži v sľuboch veľkí sme a v láske často malí.“

„Ľudia musia vydržať cestu na onen svet práve tak, ako príchod na tento.“

„Kto trpí sám, ten trpí ťažšie, že vidí svoj kríž cez iných šťastie.“

Zobrazené 65-80 citátov celkom z 157 citátov