William Shakespeare citát #32241

William Shakespeare foto
William Shakespeare 156
anglický dramatik a básnik 1564 – 1616
„Kto získal srdce leva, získa i srdce ženy.“

William Shakespeare citáty strana 5

William Shakespeare foto

156   648

William Shakespeare

Dátum narodenia: 1564
Dátum úmrtia: 23. apríl 1616

William Shakespeare bol významný anglický spisovateľ a dramatik.

Citáty

„Tak vy ste cestoval? To teda vážne máte prečo byť smutný. Asi ste predali, čo ste mali, aby ste sa mohli pozrieť, čo majú iní. Mať pozreté kdečo a nemať nič, to znamená oči bohaté a kapsu prázdnu.“

„Pretože, ako sa hovorí, kde idú vpredu peniaze, sú všetky cesty otvorené.“


„Nielen, že som sám vtipný, ale som príčinou veselosti iných.“

„Nič nie je také zlé, aby nemohlo poskytnúť zemi nejaké dobro.“

„Na dobré myšlienky nemá nikto patent. Myšlienky sú bez cla.“

„My muži v sľuboch veľkí sme a v láske často malí.“

„Ó, mocná láska, ktorá meníš zviera na človeka a človeka robíš zvieraťom!“

„Ľudia musia vydržať cestu na onen svet práve tak, ako príchod na tento.“


„Kto trpí sám, ten trpí ťažšie, že vidí svoj kríž cez iných šťastie.“

„Keď človeku šťastie najväčšmi žičí, pozerá naň hrozivým okom.“

„Keby sme zvyku vo všetkom hovieť mali, prach starých časov, keď sa neuprace nás všetkých zaľahne a pravda zmizne.“

„Keby robiť bolo také ľahké, ako vedieť, čo je dobré urobiť, kaplnky by boli kostolmi a chalúpky chudákov palácmi princov.“


„Človek v starobe má vždy nadbytok múdrosti a rozvahy, tak ako v mladosti vždy bol na ne chudobný.“

„Cnosť je smelá a dobrotivosť sa nikdy nebojí.“

„Bodaj by slnko s mesiacom blúdili do tých čias, kým plameň lásky nedohorí v nás.“

„Dôležitou súčasťou odvahy je opatrnosť.“

Zobrazené 65-80 citátov celkom z 156 citátov