William Shakespeare citát #32241

William Shakespeare foto
William Shakespeare 157
anglický dramatik a básnik 1564 – 1616
„Kto získal srdce leva, získa i srdce ženy.“

William Shakespeare citáty strana 3

„Pred manželstvom majte oči otvorené, v manželstve ich trochu prižmúte.“

„Priateľ by mal znášať priateľove slabosti.“


„Nemilujem tých, na ktorých nevidieť lásku.“

„Nášmu životu sa nič nevyrovná.“

„Jediným ziskom človeka je česť. Vezmite mi česť a vzali ste mi život.“

„Život je neistá cesta.“

„Dúfam v život, hoci som pripravený umrieť.“

„Hlúposť bláznov býva vždy brúskou múdrych.“


„Názory ľudí sú časťou ich šťastia.“

„Základnou podstatou ambicióznosti je len tieň nejakého sna.“

„Priebeh skutočnej lásky nikdy nie je hladký.“

„Čas uteká podľa toho, s kým sme.“


„Sme podriadený času. Čas velí: vpred!“

„Plakať nad nešťastím, ktoré sa stalo, je najistejší prostriedok ako privolať dalšie nešťastie.“

„Šialený je ten, kto dôveruje v krotkosť vlka, v zdravie koňa, v lásku výrostka a v prísahu pobehlice.“

„Vieme čo sme, ale nevieme, čím môžeme byť.“

Zobrazené 33-48 citátov celkom z 157 citátov