William Shakespeare citát #32241

William Shakespeare foto
William Shakespeare 157
anglický dramatik a básnik 1564 – 1616
„Kto získal srdce leva, získa i srdce ženy.“

William Shakespeare citáty strana 2

„Láska dá každej sile novú moc.“

„Keby sme po celý rok športovali ako na sviatky, bol by šport rovnako nudný ako je dnes práca.“


„Cit bohatší ako ľudská reč je. Sám sebou krásny, nie ozdôbkami. Kto poráta, čo má, iba žobrák je. Lež moja verná láska vzrástla tak, že poklady jej nikdy nespočítam.“

„V knihe života sme všetci zapísaný v jednom verši.“

„Milované dievča nevie nič, pokiaľ nevie, že muži cenia nedosiahnuteľnú vec viac, akú má cenu.“

„Ktovie, kto koho vodí na povrázku? Či láska osud, a či osud lásku?“

„Prísahy mužov sú zrady žien.“

„Nieje všeobecnejšia túžba, než tá vyniknúť“


„Takej smrši lásky hrozí stroskotanie, v najväčšom vzlete sprudka končia, ako keď strelný prech a oheň vzplanú v ničivom bozku.“

„Lepšie žiť bez šťastia, ako bez lásky.“

„Nepošpiň si ruky priateľstvom s hocakých holobriadkom.“

„Ó, mocná láska, ktorá meníš zviera na človeka a človeka robíš zvieraťom!“


„Dve veci sa nemenia nikdy na svete - matematika a láska.“

„Anonym nikdy za nič nestojí, lebo sám svoje meno nepokladá za nič.“

„Ľudské myšlienky sú otrokom ľudského života.“

„Nauč sa čítať mlčanlivé hlásky! Očami čítať - to je múdrosť lásky.“

Zobrazené 17-32 citátov celkom z 157 citátov