William Shakespeare citát #303147

William Shakespeare foto
William Shakespeare 156
anglický dramatik a básnik 1564 – 1616
„Nášmu životu sa nič nevyrovná.“

William Shakespeare citáty strana 4

William Shakespeare foto

156   648

William Shakespeare

Dátum narodenia: 1564
Dátum úmrtia: 23. apríl 1616

William Shakespeare bol významný anglický spisovateľ a dramatik.

Citáty

„Dar nemá cenu, keď sa ukáže, že darca z lásky nedával.“

„Mlčanie je najlepší zvestovateľ radosti. Bol by som len málo šťastný, keby som to mohol vysloviť.“


„Nauč sa čítať mlčanlivé hlásky! Očami čítať - to je múdrosť lásky.“

„Ľudia by mali byť, čím sa zdajú a ktorí tým nie sú, nemali by sa takými ani zdať.“

„Čím väčšia láska, tým väčší strach.“

„Radšej mám hlúposť, ktorá ma rozveselí, ako umenie, čo ma roztrpčí.“

„Rany, ktoré si človek spôsobí sám, sa ťažko liečiaň.“

„Nevieš byť šťastný, pretože sa ženieš po tom čo nemáš, a čo máš, na to zabúdaš.“


„Nič nie je samo o sebe ani dobré ani zlé. Záleží na tom, čo si o tom myslíme.“

„Vidieť a cítiť znamená existovať, myslieť znamená žiť.“

„Ľudia, korí žijú v závisti a zlobe, neváhajú sa pustiť i do toho najlepšieho.“

„Nepošpiň si ruky priateľstvom s hocakých holobriadkom.“


„Ak sa staneme vo svojom hriechu zatvrdenými, beda nám! Múdri bohovia nám našou vlastnou špinou zapečatia oči.“

„Ženy sú anjeli, keď máme o ne záujem.“

„Umenie je zrkadlom a kronikou svojej doby.“

„Tí, na ktorých láska nie je vidieť, nemilujú...“

Zobrazené 49-64 citátov celkom z 156 citátov