William Shakespeare citát #303147

William Shakespeare foto
William Shakespeare 157
anglický dramatik a básnik 1564 – 1616
„Nášmu životu sa nič nevyrovná.“

William Shakespeare citáty strana 3

„Choroba je nákazlivá, kiežby bola i láska.“

„Dar nemá cenu, keď sa ukáže, že darca z lásky nedával.“


„Moju lásku upúta dobré srdce ženy viac ako jej pekná tvár.“

„Rany, ktoré si človek spôsobí sám, sa ťažko liečiaň.“

„Láska je ako dieťa, túži po všetkom, čo má na očiach.“

„Láska dá každej sile novú moc.“

„Keby sme po celý rok športovali ako na sviatky, bol by šport rovnako nudný ako je dnes práca.“

„Cit bohatší ako ľudská reč je. Sám sebou krásny, nie ozdôbkami. Kto poráta, čo má, iba žobrák je. Lež moja verná láska vzrástla tak, že poklady jej nikdy nespočítam.“


„Milované dievča nevie nič, pokiaľ nevie, že muži cenia nedosiahnuteľnú vec viac, akú má cenu.“

„Ktovie, kto koho vodí na povrázku? Či láska osud, a či osud lásku?“

„Nieje všeobecnejšia túžba, než tá vyniknúť“

„Takej smrši lásky hrozí stroskotanie, v najväčšom vzlete sprudka končia, ako keď strelný prech a oheň vzplanú v ničivom bozku.“


„Nepošpiň si ruky priateľstvom s hocakých holobriadkom.“

„Dve veci sa nemenia nikdy na svete - matematika a láska.“

„Anonym nikdy za nič nestojí, lebo sám svoje meno nepokladá za nič.“

„Ľudské myšlienky sú otrokom ľudského života.“

Zobrazené 33-48 citátov celkom z 157 citátov