William Shakespeare citát #303147

William Shakespeare foto
William Shakespeare 157
anglický dramatik a básnik 1564 – 1616
„Nášmu životu sa nič nevyrovná.“

William Shakespeare citáty strana 2

„Láska je maják, čo hľadí z diaľky vždy pevne búrkam v ústrety.“

„Nič nie je také zlé, aby nemohlo poskytnúť zemi nejaké dobro.“


„Lepšie žiť bez šťastia, ako bez lásky.“

„Smrť je len začiatok. Ale až tej druhej kapitoly.“

„Zbabelci umierajú často ešte pred smrťou, hrdinovia okúsia smrť len raz.“

„Choroba je nákazlivá, kiežby bola i láska.“

„Dar nemá cenu, keď sa ukáže, že darca z lásky nedával.“

„Moju lásku upúta dobré srdce ženy viac ako jej pekná tvár.“


„Rany, ktoré si človek spôsobí sám, sa ťažko liečiaň.“

„Láska je ako dieťa, túži po všetkom, čo má na očiach.“

„Láska dá každej sile novú moc.“

„Keby sme po celý rok športovali ako na sviatky, bol by šport rovnako nudný ako je dnes práca.“


„Cit bohatší ako ľudská reč je. Sám sebou krásny, nie ozdôbkami. Kto poráta, čo má, iba žobrák je. Lež moja verná láska vzrástla tak, že poklady jej nikdy nespočítam.“

„Milované dievča nevie nič, pokiaľ nevie, že muži cenia nedosiahnuteľnú vec viac, akú má cenu.“

„Ktovie, kto koho vodí na povrázku? Či láska osud, a či osud lásku?“

„Nieje všeobecnejšia túžba, než tá vyniknúť“

Zobrazené 17-32 citátov celkom z 157 citátov