William Shakespeare citát #303147

William Shakespeare foto
William Shakespeare 156
anglický dramatik a básnik 1564 – 1616
„Nášmu životu sa nič nevyrovná.“

William Shakespeare citáty strana 2

William Shakespeare foto

156   651

William Shakespeare

Dátum narodenia: 1564
Dátum úmrtia: 23. apríl 1616

William Shakespeare bol významný anglický spisovateľ a dramatik.

Citáty

„Hlúposť bláznov býva vždy brúskou múdrych.“

„Názory ľudí sú časťou ich šťastia.“


„Pred manželstvom majte oči otvorené, v manželstve ich trochu prižmúte.“

„Základnou podstatou ambicióznosti je len tieň nejakého sna.“

„Priebeh skutočnej lásky nikdy nie je hladký.“

„Čas uteká podľa toho, s kým sme.“

„Mier kážeš s mečom v ruke?!“

„Sme podriadený času. Čas velí: vpred!“


„Ľudské myšlienky sú otrokom ľudského života.“

„Anonym nikdy za nič nestojí, lebo sám svoje meno nepokladá za nič.“

„Choroba je nákazlivá, kiežby bola i láska.“

„Zbabelci umierajú často ešte pred smrťou, hrdinovia okúsia smrť len raz.“


„Plakať nad nešťastím, ktoré sa stalo, je najistejší prostriedok ako privolať dalšie nešťastie.“

„Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.“

„Šialený je ten, kto dôveruje v krotkosť vlka, v zdravie koňa, v lásku výrostka a v prísahu pobehlice.“

„Vieme čo sme, ale nevieme, čím môžeme byť.“

Zobrazené 17-32 citátov celkom z 156 citátov