William Shakespeare citáty strana 5

„Nepošpiň si ruky priateľstvom s hocakých holobriadkom.“

„Ak sa staneme vo svojom hriechu zatvrdenými, beda nám! Múdri bohovia nám našou vlastnou špinou zapečatia oči.“


„Ženy sú anjeli, keď máme o ne záujem.“

„Umenie je zrkadlom a kronikou svojej doby.“

„Tí, na ktorých láska nie je vidieť, nemilujú...“

„Tak vy ste cestoval? To teda vážne máte prečo byť smutný. Asi ste predali, čo ste mali, aby ste sa mohli pozrieť, čo majú iní. Mať pozreté kdečo a nemať nič, to znamená oči bohaté a kapsu prázdnu.“

„Pretože, ako sa hovorí, kde idú vpredu peniaze, sú všetky cesty otvorené.“

„Nielen, že som sám vtipný, ale som príčinou veselosti iných.“


„Nič nie je také zlé, aby nemohlo poskytnúť zemi nejaké dobro.“

„Na dobré myšlienky nemá nikto patent. Myšlienky sú bez cla.“

„My muži v sľuboch veľkí sme a v láske často malí.“

„Ľudia musia vydržať cestu na onen svet práve tak, ako príchod na tento.“


„Kto trpí sám, ten trpí ťažšie, že vidí svoj kríž cez iných šťastie.“

„Keď človeku šťastie najväčšmi žičí, pozerá naň hrozivým okom.“

„Keby sme zvyku vo všetkom hovieť mali, prach starých časov, keď sa neuprace nás všetkých zaľahne a pravda zmizne.“

„Keby robiť bolo také ľahké, ako vedieť, čo je dobré urobiť, kaplnky by boli kostolmi a chalúpky chudákov palácmi princov.“

Zobrazené 65-80 citátov celkom z 157 citátov