William Shakespeare citáty strana 5

„Láska je zo všetkých vášni najsilnejšia, lebo zároveň útočí na hlavu, srdce i telo.“

„Svet je veľké javisko, na ktorom každý hrá svoju úlohu.“


„Načo by sme potrebovali priateľov, keby sme ich nikdy nepotrebovali?“

„Ušľachtilé ľudské činy zapisujeme do vody.“

„Mlčanie je najlepší zvestovateľ radosti. Bol by som len málo šťastný, keby som to mohol vysloviť.“

„Ľudia by mali byť, čím sa zdajú a ktorí tým nie sú, nemali by sa takými ani zdať.“

„Radšej mám hlúposť, ktorá ma rozveselí, ako umenie, čo ma roztrpčí.“

„Nevieš byť šťastný, pretože sa ženieš po tom čo nemáš, a čo máš, na to zabúdaš.“


„Nič nie je samo o sebe ani dobré ani zlé. Záleží na tom, čo si o tom myslíme.“

„Vidieť a cítiť znamená existovať, myslieť znamená žiť.“

„Ľudia, korí žijú v závisti a zlobe, neváhajú sa pustiť i do toho najlepšieho.“

„Ak sa staneme vo svojom hriechu zatvrdenými, beda nám! Múdri bohovia nám našou vlastnou špinou zapečatia oči.“


„Ženy sú anjeli, keď máme o ne záujem.“

„Umenie je zrkadlom a kronikou svojej doby.“

„Tí, na ktorých láska nie je vidieť, nemilujú...“

„Tak vy ste cestoval? To teda vážne máte prečo byť smutný. Asi ste predali, čo ste mali, aby ste sa mohli pozrieť, čo majú iní. Mať pozreté kdečo a nemať nič, to znamená oči bohaté a kapsu prázdnu.“

Zobrazené 65-80 citátov celkom z 157 citátov