William Shakespeare citáty strana 4

„Ak stretnete ženu, ktorá vám ostala dlžná odpoveď, dobre sa jej pozrite do úst, naisto nemá jazyk.“

„Láska je maják, čo hľadí z diaľky vždy pevne búrkam v ústrety.“


„Láska je zo všetkých vášni najsilnejšia, lebo zároveň útočí na hlavu, srdce i telo.“

„Svet je veľké javisko, na ktorom každý hrá svoju úlohu.“

„Načo by sme potrebovali priateľov, keby sme ich nikdy nepotrebovali?“

„Ušľachtilé ľudské činy zapisujeme do vody.“

„Dar nemá cenu, keď sa ukáže, že darca z lásky nedával.“

„Mlčanie je najlepší zvestovateľ radosti. Bol by som len málo šťastný, keby som to mohol vysloviť.“


„Ľudia by mali byť, čím sa zdajú a ktorí tým nie sú, nemali by sa takými ani zdať.“

„Čím väčšia láska, tým väčší strach.“

„Radšej mám hlúposť, ktorá ma rozveselí, ako umenie, čo ma roztrpčí.“

„Rany, ktoré si človek spôsobí sám, sa ťažko liečiaň.“


„Nevieš byť šťastný, pretože sa ženieš po tom čo nemáš, a čo máš, na to zabúdaš.“

„Nič nie je samo o sebe ani dobré ani zlé. Záleží na tom, čo si o tom myslíme.“

„Vidieť a cítiť znamená existovať, myslieť znamená žiť.“

„Ľudia, korí žijú v závisti a zlobe, neváhajú sa pustiť i do toho najlepšieho.“

Zobrazené 49-64 citátov celkom z 157 citátov