William Shakespeare citáty strana 3

„Ó, mocná láska, ktorá meníš zviera na človeka a človeka robíš zvieraťom!“

„Dve veci sa nemenia nikdy na svete - matematika a láska.“


„Anonym nikdy za nič nestojí, lebo sám svoje meno nepokladá za nič.“

„Ľudské myšlienky sú otrokom ľudského života.“

„Nauč sa čítať mlčanlivé hlásky! Očami čítať - to je múdrosť lásky.“

„Pred manželstvom majte oči otvorené, v manželstve ich trochu prižmúte.“

„Priateľ by mal znášať priateľove slabosti.“

„Nemilujem tých, na ktorých nevidieť lásku.“


„Jediným ziskom človeka je česť. Vezmite mi česť a vzali ste mi život.“

„Život je neistá cesta.“

„Dúfam v život, hoci som pripravený umrieť.“

„Hlúposť bláznov býva vždy brúskou múdrych.“


„Názory ľudí sú časťou ich šťastia.“

„Základnou podstatou ambicióznosti je len tieň nejakého sna.“

„Priebeh skutočnej lásky nikdy nie je hladký.“

„Čas uteká podľa toho, s kým sme.“

Zobrazené 33-48 citátov celkom z 157 citátov